Foto: Staa e Wattø, Sunnmørsposten Foto: Staa e Wattø, Sunnmørsposten FuKTIg: Hodet over vannet – hittil. Ålesunderne risikerer å bli våte på bena i framtiden. Her fra en springflo i 2005. < kerne ikke klarer å ta høyde for det, mener jeg at de ikke er seriøse. Ulevelige forhold Og skal man tro de som ikke ser helt positivt på fremtiden – og det skal man jo – går Vestlandet en våt og regnfylt fremtid i møte. – Det er helt klart at når man har tre eller fire måneder med regn i strekk, gjør det noe med helsen til folk – ikke minst den psykiske helsen, sier han. – Akkurat det samme gjelder stormene. Alle forventer stormer på Vestlandet, og alle liker å få et skikkelig uvær en gang i blant. Men hvis den ene stormen skal avløse den andre, kommer det ikke til å bli levelig her. Mer fuktighet medfører også store utfordringer når det gjelder vedlikehold av hus og bygg. – Muggsopp kommer til å bli enda mer utbredt, og vedlikeholdet vil bli langt dyrere, mener Godø. For et år siden opplevde sunnmøringene en type vær de aldri før har sett: monsterregnet, som varte i flere dager og sørget for at all grunn ble utvannet. Det kan ha vært bare opptakten. Torsken som forsvant Ålesund liker å smykke seg med at de er Norges største fiskeby. Ikke fra noe annet sted i landet bearbeider og eksporterer man mer fisk enn akkurat her. – Men med et varmere klima, er også denne industriens fremtid usikker, hevder Godø. Når temperaturen i havet stiger, vil arter som torsk og sild trekke lenger mot nord. Spesielt torsken skal være ømfintlig overfor temperaturforandringer. To grader varmere havvann kan dermed få uante følger for fiskeindustrien. Beredskapsleder i Ålesund kommune, Olav-Inge Pedersen sier til Fagbladet at i beredskapssammenheng er man på kort sikt først og fremst opptatt av de umiddelbare konsekvensene av endret klima. På lokalplanet handler langsiktige tiltak først og fremst om fysisk planlegging. – Men samtidig er det jo lenge stilt krav til nybygg, for at de skal kunne møte klima- endringene, sier han. Norges Vassdrags- og Energiverk har allerede sendt ut retningslinjer for hvordan man skal forholde seg til en eventuell energimangel som kan komme som kan komme som følge av gjentatte stormer, uvær eller rasjonering. Ålesund kommune har derfor til en hver tid oppdaterte lister over hva som skal prioriteres hvis strømmen forsvinner. 8 tenke globalt – handle lokalt temahefte-10