•••••••••••• ••••••V ••••K ••••••••••V ••R ••••••••••••••••••V M ••••••••X ••E •••••••••• •••••••••••• ••_ ••••••••••h ••Å ••••j ••••W ••••••••••••a ••••b ••c ••_ ••••••••••j Å ••••••••[ ••••••••••••] ••••b ••••••••[ ••••••••••i ••Å ••••••••••••••••••••••••$ ••_ ••••••••••h ••Å ••••••••d ••••c ••••••••••••j ••••••••[ ••••••••••j ••d ••••••••[ ••••Z " ••] ••••••••••j ••_ ••••••••••••••] Å ••••••••[ ••Å ••••a ••••••••••" ••] ••••••••••••••••] ••••••••••h ••_ ••Å ••c ••_ ••••••••[ ••••••••[ ••••••••••••••••••••••••d $ ••_ ••••••••••••••h ••Å ••••W ••••••••••d ••••••••" ••] ••••••••••d ••••••••••••••h ••Å ••••W ••_ ••••••••" ••Å ••••W ••••d ••••••••d ••••$ ••h ••••j ••d ••••j ••_ ••••••••••••b ••••••[ ••••••••••h ••••" ••h ••••W ••_ ••••••••h ••••i ••••Z ••l ••••••••••] ••••••••••••$ ••[ ••••••••••••••[ ••••••••••••••••••••[ ••••j ••••••••••] ••••W ••••c ••••••••••i ••••c ••••••••••] ••••••••••••" ••••••••h ••••W ••[ ••••••b ••••••••[ ••••Z ••••••$ ••••j ••••••••••••••••[ ••h ••j ••••j ••••••[ ••••••••••i ••••••••••d ••••Z ••••••••••••••••••••••••" ••••d ••••••••••••i ••••b ••••••••••••••••••d ••••••••h ••d ••••••••••# ••••••••••••••$ ••••••[ ••••••••••••••••••••••••••j ••••••••••h ••••••••••] ••d ••••••••j _ ••••••d ••••h Å ••••••••[ ••••j ••••••$ – Dersom strømmen faller bort er det viktigste at vi tar vare på de mange som kommunen har det daglige ansvar for og omsorg for i forskjellige typer hjem og institusjoner, fastslår han. Orkanens verdi Pedersen sier at hele Nordvestlandet har hatt en viss nytteverdi av nyttårsorkanen. – Den erfaringen gjør blant annet at slike problemer kom høyere opp på den politiske dagsorden og, og man fikk en større vilje til nødvendige tiltad. Men problemet er alltid det samme; at vi må sette av nok tid til å gjøre jobben. Og det er det ikke alltid muligheter for. Han mener også at politikerne er nødt å ta hensyn til mer nærliggende problemstillinger, og at klimautfordringer ikke alltid kommer i første rekke. – Vi har jo tross alt rimelig med tid på oss, sier han. – Og før eller siden vil det nok komme nasjonale pålegg og rammebestemmelser, slik at vi vil etIsk DILemma nord og sør klimaendringene rammer urettferdig, og det er de aller fattigste landene som må ta den største belastningen. Rike land i nord vil derimot merke mindre til endringene, samtidig som de har midler til å beskytte seg mot en del av konsekvensene. Er det riktig av oss å opprettholde utslipp som rammer hele kloden, og deretter kun bruke penger på å beskytte oss selv? komme oss et stykke videre enn det vi har gjort per i dag. – Men er det noen grunn til å vente? – Nei, det er ikke det. Men det er nødt til å bli en nasjonal politikk ••••••••••••••••••••••••••••••••R ••••••••••V ••••••••X ••K ••••••••••V ••••R ••••X ••••••••••••I ••••••••••••••X M ••••••I •••••••• ••Y ••••R ••••••o ••••••••••I ••••X ••o ••••••••••••••••••••••••••V ••K ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••V ••••••V ••••••I •••••••• ••••V o ••••••I ••X ••••V ••Q ••••E ••••Q ••V ••••••••••K ••••••••••P ••K ••••V ••M ••••••••••V ••••P ••••••X ••••••••••••K ••••V o ••••••••I •••••• ••••R ••Y ••o ••••R ••o •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••• temahefte-10