PELLETsFyrIng: regjeringen ønsker at kommunene skal vekk fra oljefyring. bioenergikommunen Inderøy fyrer med pellets. På bildet (fra venstre): Jan Haugen, enhetsleder i Inderøy, og Hallgeir bue, vaktmester. ble miljøener etter uhell Inderøy har tatt spranget over til miljøvennlig energi. Den gamle oljefyren er skiftet ut med en pelletsovn. Og kommunen sparer penger. tekst: VEgArD VELLE bilde: LEIF ArnE HOLmE Inderøy har kuttet ned oppvarmingsutgiftene. Bioenergi Men skolene, kommunehuset, samfunnshuset Inn en dør, ned en trapp og videre inn i et mørkt og eldreboligene er like varme som før på en kald rom. Vaktmester Hallgeir Bue går foran ned til vinterdag. Kommunen kan smykke seg med at vidunderet: en svær, blank og eskeformet fyringsden er på landstoppen i bruk av bioenergi. kjele, med en gedigen sort dør foran. På siden – Vårt forbruk tilsvarer omtrent det åtti til av ovnen står det «bio energy». hundre eneboliger bruker på oppvarming, sier Bue åpner døra og en intens varme slår ut. Jan Haugen, enhetsleder for forvaltningsdrift og Vaktmesteren holder seg respektfullt på avstand. vedlikehold i Inderøy. Inne i gapet høres knitrelyder. De kommer ikke 10 tenke globalt – handle lokalt temahefte-10