fra den nesten lydløse forbrenningen, men fra pelletsene som én etter én presses ned i flammene. Hell i uhellet – At vi står her i dag skyldes oversvømmelsen av varmeanlegget for fire år siden. Da ble olje- anlegget ødelagt, forteller Bue. Før ulykken vedtok kommunestyret at Inderøy skulle legge til rette for et miljøvennlig fjernvarmeanlegg. Alle oljefyrene skulle erstattes med ovner som gikk på fornybar energi. – Vi utredet kostnadene og de praktiske mulighetene for å installere et bark- og flis- fyringsanlegg. Vi vurderte også fortsatt strøm- eller oljeoppvarming, sier Jan Haugen. Etter en del overbevisning fra Skogeierforeningen, en misjonsreise til Sverige og litt indre miljø-overbevisning var kommunen frelst på pellets. Når beslutningen først var fattet tok det kort tid å sette opp anlegget. Fikk gunstig avtale – Vi fikk en gunstig avtale med Allskog om levering av pellets. Vi betaler dem per kilowatt- time. Dermed blir prisen på pelletsfyring direkte sammenlignbar med strøm- og oljeoppvarming, sier Haugen. Mens en vanlig stueovn leverer mellom seks og tolv kilowatt-timer, produserer den største av de to kommunefyrene 300 kilowatt-timer. Pelletsfyringen står for en fjerdedel av kommunens totale energiforbruk. – Vi fikk en garantert makspris på pellets som er lavere enn den på strøm og olje. Med tanke på at strøm- og oljeprisene har gått til himmels, regner vi med å ha spart 150.000 kroner i fyringskostnader i fjor, forteller Jan Haugen. Ikke nok penger Fra kommunehusets dunkle kjeller går svære, 150 millimeter tykke rør ut i de offentlige byggene i nærheten. Totalt en halv kilometer rørledning kreves for å holde vannsirkulasjonen til radiatorene i gang. Kommunen hadde ikke nok penger til å kjøpe anlegget. Den inngikk derfor en tiårs leasingavtale med Allskog, som leverte en ferdigpakke med både kjele, silo, rør samt vedlikehold. – Omlegging til pelletsfyring egner seg spesielt godt i bygg som allerede er bygd ut med vannbåren varme eller i bygg som skal renoveres. Vi Dette er peLLets: < Pellets er en energikilde som er laget av treflis. treflisen blir kokt under trykk og presset sammen uten bruk av bindemidler. Pellets brenner svært rent med svært lave verdier av sot og partikler. brenningen av pellets foregår i en spesiell pelletsovn. < I forhold til ved er energiinnholdet i pellets over tre ganger høyere. det er derfor økonomisk gunstig å bruke pellets til oppvarming. < allergikere og astmatikere som blir plaget av ved- fyring, klarer ofte å tilpasse seg fyring med pellets- ovn. Pellets er Co2-nøytralt - det avgir ikke mer Co2 ved forbrenning enn ved forråtnelse. < høsten 2006 vedtok den norske regjeringen å gi økonomisk støtte til husstander som installerer pelletskaminer. Statsforetaket enova bidrar i tillegg med et varmetilskudd til bedrifter og kommuner som installerer pelletsovner, gitt at de er store nok, det vil si minst 100 kilowatt. hadde i utgangspunktet vannbåren varme. Dermed ble investeringen mindre, påpeker Haugen. Ingen fryser Hele tiden sørger vaktmester Bue for at fyrrommet er varmt. Når temperaturen kryper oppover på gradestokken kjører han anlegget på tomgang for at det skal fortsette å holde seg varmt. Om sommeren, når skolene er stengt og behovet for energi er lavt, kveler han det. Da erstattes pellets med strøm. – Forbrenningen er så fin at det er vanskelig å se røyken. Avfallet etter forbrenningen er et minimalt problem. Ovnene har produsert sju fat som hver rommer to hundre liter med aske på halvannet år. Asken er i tillegg næringsrik, utreder Bue. Pelletsene erstatter ikke strømforbruket til lys, kun oppvarmingen. Hvis pelletsanlegget ikke gir nok energi til oppvarming, slår strømanlegget inn på toppen. Det betyr at kommunalt ansatte, eldre og elever ikke fryser på kalde vinterdager. Miljøvennlig energi har kort og godt blitt et lønnsomt og praktisk alternativ. tenke globalt – handle lokalt 11 temahefte-10