Växjö viser veg Arbeidet for å begrense klimautslippene er ingen partipolitisk sak i Växjö i Sverige. Det har bidratt til å redusere kommunens utslipp med 24 prosent per innbygger. tekst: sAnDrA LILLEbø – Jobben vår er å vise at det er mulig, og at man Som så mange steder i verden, våknet miljøkan redusere utslippene ganske mye hvis man vil, bevisstheten i Växjö på begynnelsen av 1970-tallet. sier Henrik Johansson til Fagbladet. Johansson De mange sjøene i den idylliske Smålands- er prosjektleder i planleggingsavdelingen i Växjö kommunen var da i en elendig forfatning, kommune, og står bak store deler av oppfølgin-forteller Johansson. gen av kommunens ulike klimatiltak. I tillegg – Vannet var rett og slett grønt av all forurensdeltar han jevnlig på konferanser i inn- og utland ningen, og ingen hadde spesielt lyst til å nærme for å dele sine erfaringer med lokalt basert seg vannkanten – langt mindre fiske og bade der, klimaarbeid. sier Johansson. FAKTA < Växjö kommune ligger i Småland i Sverige, og har omtrent 56 000 innbyggere. I tillegg for å være handelssentrum i regionen, har kommunen også en del jordbruk, og dessuten et eget universitet. < Växjö startet klimasatsingen i 1993, og er del av klimanettverket klimatkommunerna. Siden oppstarten i 1993 har kommunens utslipp blitt redusert med 24 prosent per innbygger. I samarbeid med blant andre Naturvårdsverket (det svenske forurensningstilsynet, tilsvarende SFT) – gikk kommunen i gang med å rydde opp i sjøene. Bunnen ble ryddet for slam, og man satte i gang rensing av vannet. I tillegg sørget man for at den industrien som hadde sluppet ut giftige stoffer i vannet, fikk på plass ordentlige renseanlegg. Etter mange års iherdig arbeid er tilstanden nå en helt annen, og kommunens innbyggere kan glede seg over helt nye friluftsområder. 12 tenke globalt – handle lokalt temahefte-10