– Tidligere kunne man ikke en gang se 30 centimeter ned i vannet. Nå kan man se bunnen på tre meters dyp, sier Johansson. Riktige valg At man klarte å få så gode resultater på miljø- satsingen, ga inspirasjon til et videre engasjement. Naturvårdsverket mente at Växjö kunne bli en foregangskommune i reduksjon av klima- utslipp, og klarte å få med seg både administrasjonen og den politiske ledelsen på en storstilt satsing. Samarbeidet har vært viktig for kom- munen, ifølge Johansson. – Slik kan vi være sikre på at vi gjør de riktige tingene, sier han. Og alt tyder på at de har klart akkurat det. Siden kartleggingen av klimautslippene i kommunen startet i 1993, har man klart å redusere utslippene med hele 24 prosent. – Det er klart at dette ikke utgjør så enormt mye på verdensbasis, erkjenner Johansson. – Men gjennom å vise at det er mulig, og spre kunnskaper om hvordan vi har fått til reduksjonen, kan vi være et positivt forbilde for mange. Dessuten er det smartere å gjøre dette nå, enn når vi er nødt, om noen år, legger han til. Politisk konsensus Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt uttalte nylig til den avisen Dagens Industri at han suKsEss: Henrik Johansson med grafen som viser reduksjonen i Växjö kommunes CO2-utslipp. som ren bonus har innbyggerne fått en triveligere by. ønsker at Sverige skal være et foregangsland i klimaspørsmålet. Blant annet vil han prøve å få med seg USA, Kina og Saudi-Arabia – land som tradisjonelt stiller seg på sidelinjen i klima- debatten – på en global konsensus i miljø- spørsmål. Det er nye toner fra en høyreregjering, hvis klimapolitikk var et av de største usikkerhets- momentene ved maktovertakelsen i fjor høst. – Dette viser at klimaproblematikken er ikke lenger et partipolitisk spørsmål i Sverige, sier Carl Gunnar Hagberg. – Og i den grad det er det, er det kun fordi de politiske partiene konkurrerer om å være best på klima. Selv er han senterpartipolitiker og sitter i kommunestyret i Växjö. I tillegg leder han den kommunale klimakommisjonen, som er et av kommunens nyeste initiativ. Den skal se til at Växjö overholder klimamålene sine. Hagberg er en av to politikere i kommi- sjonen, som også har et medlem fra det lokale nærings-livet, en fra det lokale energiselskapet, en fra universitetet, og to kommunalt ansatte. – Det er essensielt å få med personer fra alle samfunnsområder, sier Hagberg, og legger til: – Men jeg vil også gjerne understreke at alle medlemmene ble valgt ut på grunnlag av den kompetansen de besitter og det nettverket de er en del av. < tenke globalt – handle lokalt 13 temahefte-10