aktueLL vIteN av. Kommunene skal lage en helhetlig plan for energieffektivisering, energiomlegging til blant annet bioenergi og reduksjon av klimagass- utslipp. I tillegg til kompetanse vil kommunene kunne få støtte fra Enova til å bytte ut olje og elektrisitet med biobasert fjernvarme, til energireduserende tiltak og til kompetanseheving. Innbyggere og bedrifter i kommunen skal også invol- veres i klimadugnaden. Vi forventer at de Grønne energikommunene vil få til store endringer på kort tid. Grønne energikommuner Fire kommuner er så langt utnevnt til Grønne energikommuner. Hadelandskommunene Gran, Jevnaker og Lunner har allerede kommet langt i arbeidet med å få ned klimagassutslippene og satse på alternativ energi. På Hadeland har man samme klimautslipp i dag som i 1986! Dette skyldes først og fremst 40 prosent økning i bioenergibruken. Uten denne økningen i bruk av bioenergi ville veksten i klimautslippene vært på 20-25 prosent. Lier kommune i Buskerud er også plukket ut som Grønn energikommune. Lier har tatt store og viktige miljøgrep, blant annet ved å kutte energiforbruket i kommunale bygg, arbeid med å legge om til fornybare energikilder og miljøopplæring av alle ansatte i kommunen. Det er bare å ta av seg hatten når de ansatte ved Nøstehagen bo- og omsorgssenter har greid å kutte energi-bruken med 32 prosent på ett år bare gjennom mer bevisste holdninger. Flere grønne energikommuner vil komme på plass i løpet av de nærmeste ukene. Klimautfordringene må tas på alvor. Ingen politiker verken nasjonalt eller lokalt kan sitte med hendene i fanget og bare se på det som skjer. Kommunene har store utfordringer og muligheter til å bidra til klimakutt i Norge. Det er duket for spennende debatter i kommunene fremover. Jeg har tro på at kommunene gjennom god planlegging og praktisk tenking kan bidra med å redusere Norges totale klimagassutslipp med 15 prosent. tenke globalt – handle lokalt 25 temahefte-10