Viktige miljøspillere – Våre medlemmer vil spille en viktig rolle i lokalt miljøarbeid, sier leder av Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen. tekst: PEr FLAKsTAD «Tenke globalt, handle lokalt» har lenge vært et slagord i miljøpolitikken. Nå legges det stadig større vekt på den enkeltes miljøbevissthet og de lokale initiativene. Stein Guldbrandsen er svært fornøyd med at Fagforbundet har tatt miljøarbeidet på alvor. Forbundet samarbeider med Norges Naturvernforbund, og sammen står de blant annet for forslaget om å gjøre verneombud til rådgivere og ressurspersoner også for det ytre miljøet i sine kommuner og fylker. Spennende initiativ – Dette er et svært spennende initiativ, som jeg kommer til å følge nøye. Det viser hvor nyttig det kan være å tenke nytt med utgangspunkt i en tradisjonell struktur. For verneombudenes del skal det ikke mer til enn utvidet opplæring og en justering av ansvarsområde, og så har vi et av Norges kanskje største miljøtiltak med lokal forankring på plass, sier Guldbrandsen. Han trekker også fram alle medlemmene med vaktmesterfunksjon. Ofte sitter de med nøkkelen til kommunenes ressursbruk gjennom å styre varme og luft i alle kommunens bygg. Når de i tillegg trekkes inn i planleggingen av nybygg og ombygginger, blir kunnskapene deres enda viktigere med tanke på framtidens energibruk, mener Guldbrandsen. I mange funksjoner Overalt i kommunenes og fylkenes miljøarbeid finner vi Fagforbundets medlemmer sentralt plassert: Fra miljøbevissthet og opplæring i barnehagen, via innkjøpspolitikk, kollektivtrafikk, renhold og vedlikehold, til renovasjon og gjenvinning av avfall har forbundet medlemmer i viktige posisjoner. – De sitter på mye viktig kunnskap. Derfor må de lyttes til som den store ressursen de er for sine arbeidsgivere, sier Guldbrandsen. stein guldbrandsen, leder Fagforbundets seksjon samferdsel og teknisk. Tlf. 69 28 37 22 • Mobil: 95 02 80 32 www.nobio.noStiftelsen Miljøfyrtårn www.miljofyrtarn.no tenke globalt – handle lokalt 2 temahefte-10