mILJøArbEIDErE: Verneombudene skal bli kommunenes miljøarbeidere. Foran står (f.v.) hovedverneombud i nedre Eiker Tor Arne bjørn, Kirsten Leidal fra stiftelsen miljøfyrtårn og Ketil Fløgstad fra Totalmiljø As. blir miljøverneombud Verneombudene får en viktig rolle i det som kan bli Norges største miljøprosjekt. tekst og foto: PEr FLAKsTAD Miljøspørsmål blir stadig viktigere for både kommunale og fylkeskommunale virksomheter og for private bedrifter. Nå skal verneombudene få en viktig rolle i miljøarbeidet. De skal utdannes, sammen med virksomhetslederne, til «bransjeeksperter». Oppgavene deres blir å hjelpe virksomheter og bedrifter til å sette i gang tiltak og gjøre endringer når det gjelder for eksempel energibruk og avfallshåndtering. Til syvende og sist skal arbeidet deres munne ut i at virksom- heten eller bedriften blir miljøsertifisert av stiftelsen Miljøfyrtårn. Pilotprosjekt Prosjektet med verneombudene er en del av «Livskraftige kommuner», et kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling som i løpet av dette året vil omfatte mer enn 200 kommuner. Under denne paraplyen har kommuner i forskjellige regioner av landet etablert lokale nettverk og egne prosjekter. Kommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Lier og Hole i Buskerud har gått sammen med kommunenes arbeidsgiver- organisasjon KS, Fagforbundet og Naturvern- forbundet i et pilotprosjekt der verneombudene får miljøopplæring som en del av sitt obligatoriske HMS-kurs. I tillegg skal det holdes samlinger for verneombudene to ganger årlig. Startskuddet for prosjektet gikk 5. desember i fjor, og i mai fikk de første verneombudene sin opplæring av Kirsten Leidal fra stiftelsen Miljøfyrtårn og Ketil Fløgstad fra firmaet Totalmiljø AS. – Største miljøløft noensinne – Dette er en helt unik dag, sa KS-rådgiver Per Bjørnar Knudsen. – Dere er de første verneombudene som får et utvidet miljøansvar, men når andre kommuner følger etter, vil vi ha en landsomfattende bevegelse på rundt 20.000 miljøbevisste verne-< 28 tenke globalt – handle lokalt temahefte-10