Tar kontrollen Larvik kommune har investert i avanserte drifts- og styringssystemer for å kontrollere energibruken i sine nybygg. De ansatte på eiendomsavdelingen har fått opplæring slik at de kan vedlikeholde og drifte systemene. KJøLEbATTErI: Jarle sølyst sjekker at kjøle- batteriet, som gjør at varmepumpen på rekkevik sykehjem også kan brukes til nedkjøling, går som det skal. tekst og foto: PEr FLAKsTAD Rekkevik sykehjem i Larvik ble bygget i 2003. Hvert rom har en trådløs termostat, vannbåren varme, elkjele og varmepumpe, og det er lagt inn et kjølebatteri i varmepumpen som gjør at den kan «snus», og kulden den genererer kan kjøres inn i anlegget og brukes til nedkjøling. Dette sparer energi, og det dobler levetiden på varmepumpebrønnen. I tillegg er det montert sensorer som styrer både varme og lys når det kommer mennesker inn i rommet, og det er lagt inn systemer som gjør at for eksempel gulvvarme slås av en periode hvis det brukes mye energi ellers. Det brukes heller ikke energi på å holde dusjvannet varmt mellom midnatt og klokka sju på morgenen. Alt er lagt inn i et sentralt styringssystem, og det overvåkes og styres fra en datamaskin. Løpende oppdatert Eiendomskontoret i Larvik har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunens eiendommer. Skoler, kontorbygg, sykehjem og barnehager utgjør ca 200.000 kvadratmeter fordelt på et hundretalls bygg. I tillegg kommer eiendomsområder. Jarle Sølyst er en av vedlikeholdsteknikerne og sykehjemsvaktmesterne i kommunen. Det elektroniske overvåkingssystemet holder han løpende oppdatert på at alt reguleres som det skal i de byggene han har ansvaret for. Han kan selv drive oppdatering og vedlikehold på systemet, og han < tenke globalt – handle lokalt 31 temahefte-10