< aLt uNDer kONtrOLL: < alle rommene på Rekkevik sykehjem har vannbåren varme og trådløse termostater (bildet). < På Presteløkka rehabili- teringssenter viser ei kontrolltavle nede i det tekniske rommet at varmepumpa går og at oljebrenneren er står. kan bruke det til feilsøking hvis noe ikke fungerer som det skal. Det sparer både han og eventuelle eksterne serviceteknikere for mye tid. God støttefunksjon – Nye bygg krever mer energi enn gamle på grunn av blant annet økte krav til komfort. Derfor blir det også umulig å sammenlikne energi- bruken, sier Dag H. Kilvær, energirådgiver ved eiendomsavdelingen i Larvik. Samtidig understreker han at de har dokumentasjon på at energibruken sannsynligvis ville ha økt kraftig hvis de ikke hadde hatt moderne styringssystemer som overvåket det hele. – Men teknologi må også pleies. Programvare og komponenter skal tilpasses og opp- dateres. Dette ønsket vi å ha mest mulig kontroll på selv, sier Kilvær. – Derfor hadde vi krav til kommunens leverandører om at de skulle bruke åpne standarder og protokoller i sin programvare, og vi ønsket at våre ansatte skulle få opplæring, slik at de selv kunne drifte systemene, eller i alle fall kunne utføre mesteparten av vedlikeholds- og oppdateringsarbeidet. – I dag kan vi selv ta ansvar for rundt 95 prosent av driften, mens vi er avhengig av leverandørenes kompetanse på de siste fem prosentene. – Vi snakker jo om et verktøy, og et verktøy må kunne brukes for at vi skal ha noe glede av det. Eiendomskontoret er en støttefunksjon. Ved å bygge opp vår egen kunnskap og selv ta ansvaret for å vedlikeholde og pleie teknologien, blir vi en god støttefunksjon som også utvikler en god bestillerkompetanse på slike systemer, sier Kilvær. Forhåndsanalyse Kommunens leverandør er det lokale firmaet BSI. Salgssjef Vidar Henning Hansen er ikke redd for å slippe kommunens ansatte inn i systemene for å vedlikeholde og oppdatere dem. – Noen kommuner ønsker å ta hånd om slik service selv, og her er Larvik i forkant. Som leverandør synes vi det er helt greit, samtidig som vi også må forholde oss til kommuner som ikke ønsker å ta på seg en slik oppgave, sier han. – Vi vil gjerne være fleksible. For oss er det viktig at kommunene har forberedt seg når de bestiller systemer og tjenester. Det er lurt å bruke tid på å finne ut hva de ønsker å gjøre selv, og hva de ønsker at vi skal gjøre. Hva lønner seg for kommunen? Når de har slike ting klart, kan vi i samarbeid utvikle en servicegrad på det nivået kommunen ønsker, sier Hansen. – I planleggingsarbeidet er det også viktig at ansatte i eiendomsavdelingen og vi vaktmestere trekkes inn, sier sykehjemsvaktmester Jarle Sølyst. – Vi kjenner byggene og behovene, og vi har mye verdifull kunnskap å bidra med når overvåking, drift og service skal planlegges, fortsetter han. Sølyst forteller at løsningene og den elektroniske overvåkingen på Rekkevik er planlagt i samarbeid med eiendomsavdelingen i kom- munen. Omstilling – Vi er glad for at politikerne har gått med på å investere i moderne overvåkings- og styringsverktøy, sier Svein Morten Sørensen som er vaktmester i Larvik og sentralt styremedlem i Seksjon samferdsel og teknisk. – Vi er også godt fornøyd med at kommunen har bestemt seg for at vi skal ta hånd om mesteparten av vedlikeholdet og oppdateringsarbeidet selv, fortsetter han. – Samtidig har vi også fått et aldri så lite press på oss. Politikerne forventer selvsagt at investeringen skal svare seg over tid ved at kommunen sparer energi og penger, fortsetter han. Sørensen forteller at det har vært mye nytt å sette seg inn i. Det har gjort jobben mer utfordrende, men også enklere i en del tilfeller. – Vi trenger ikke vente på en spesialist fra leverandøren for å legge inn et nytt telefonnummer, eller bytte nummer i systemet. Vi ordner det selv – der og da. Men det har samtidig forandret hverdagen vår. Spesielt de som var vant til å være «tradisjonelle» vaktmestere har vært gjennom en stor omstillingsprosess, der praktiske fagar- beidere har måttet lære seg datateknikk. Men jeg synes de har taklet det bra, sier Sørensen. 32 tenke globalt – handle lokalt temahefte-10