på internett: < stern-rapporten: http://www.hm-treasury.gov.uk/independent reviews/ stern review economics climate change/sternreview index.cfm < samtlige rapporter fra Fns klimapanel: www.ipcc.ch < Jens stoltenbergs klimamål: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt /nyheter/2007/--Statsministeren-foreslar-nye-klimamal .html?id=463791 < miljøverndepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668 < Kommunal- og regionaldepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd.html?id=504 Norsk forskning < Cicero: http://www.cicero.uio.no/ < Enova: http://enova.no/ < norklima (tilknyttet norsk Forskningsråd): http://www.forskningsradet.no/norklima Internasjonal forskning < Worldwatch Institute: http://www.worldwatch.org/ < Tyndall Centre (Storbritannia): http://www.tyndall.ac.uk/ < IrI, Columbia university (USa): http://iri.columbia.edu/ < naturvernforbundet: http://www.naturvern.no/ naturvernforbundet står også bak denne siden, som viser hvordan vi kan være med på å begrense utslippene: http://www.klimakutt.no/ < Eus klimamål finner du her: http://europa.eu/rapid/pressReleasesaction.do?reference =IP/07/29&format=htMl&aged=0&language =en&guilanguage=en < svenske klimakommuner: http://www.klimatkommunerna.infomacms.com/ tidsskrifter: < Cicero tilbyr gratis abonnement på klimatidsskriftet klima. For mer informasjon, ser her: http://www.cicero.uio.no/cicerone/ bøker: < nina Dessau: Den globale oppvarming. Pax, 2006 < Kristin Dow, Thomas E: Downing: The atlas of climate change – mapping the world’s greatest challenge. James and James ltd, 2006 < Tim Flannery: Værmakerne – om hvordan mennesket endrer klimaet og hva det betyr for livet på jorden. aschehoug, 2006 < Alfred Fidjestøl: Hans Jonas. I møtet med miljøproblemene trenger vi en ny etikk, ifølge den tyske miljøfilosofen hans Jonas. Universitetsforlaget, 2004 < Al gore: En ubehagelig sannhet Den globale klimakrisen – vår tids største utfordring. Versal, 2007 < mark Lynas: six degrees – our future on a hotter planet. Fourth estate, 2007 alle bøkene kan kjøpes gjennom nettbokhandler som for eksempel tronsmo, norli eller haugen bok. FOr vIDere LesINg på internett: < stern-rapporten: http://www.hm-treasury.gov.uk/independent reviews/ stern review economics climate change/sternreview index.cfm < samtlige rapporter fra Fns klimapanel: www.ipcc.ch < Jens stoltenbergs klimamål: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt /nyheter/2007/--Statsministeren-foreslar-nye-klimamal .html?id=463791 < miljøverndepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668 < Kommunal- og regionaldepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd.html?id=504 Norsk forskning < Cicero: http://www.cicero.uio.no/ < Enova: http://enova.no/ < norklima (tilknyttet norsk Forskningsråd): http://www.forskningsradet.no/norklima Internasjonal forskning < Worldwatch Institute: http://www.worldwatch.org/ < Tyndall Centre (Storbritannia): http://www.tyndall.ac.uk/ < IrI, Columbia university (USa): http://iri.columbia.edu/ < naturvernforbundet: http://www.naturvern.no/ naturvernforbundet står også bak denne siden, som viser hvordan vi kan være med på å begrense utslippene: http://www.klimakutt.no/ < Eus klimamål finner du her: http://europa.eu/rapid/pressReleasesaction.do?reference =IP/07/29&format=htMl&aged=0&language =en&guilanguage=en < svenske klimakommuner: http://www.klimatkommunerna.infomacms.com/ tidsskrifter: < Cicero tilbyr gratis abonnement på klimatidsskriftet klima. For mer informasjon, ser her: http://www.cicero.uio.no/cicerone/ bøker: < nina Dessau: Den globale oppvarming. Pax, 2006 < Kristin Dow, Thomas E: Downing: The atlas of climate change – mapping the world’s greatest challenge. James and James ltd, 2006 < Tim Flannery: Værmakerne – om hvordan mennesket endrer klimaet og hva det betyr for livet på jorden. aschehoug, 2006 < Alfred Fidjestøl: Hans Jonas. I møtet med miljøproblemene trenger vi en ny etikk, ifølge den tyske miljøfilosofen hans Jonas. Universitetsforlaget, 2004 < Al gore: En ubehagelig sannhet Den globale klimakrisen – vår tids største utfordring. Versal, 2007 < mark Lynas: six degrees – our future on a hotter planet. Fourth estate, 2007 alle bøkene kan kjøpes gjennom nettbokhandler som for eksempel tronsmo, norli eller haugen bok. FOr vIDere LesINg 3 tenke globalt – handle lokalt temahefte-10