iNNHoLd YrKeSfagLig temaHefte < Ja visst, det nytter 3 < På unges vilkår 4 < medvirkning på alvor 6 < Åpen dør for rusmisbrukere 9 < AKtUeLL ViteN medavhengighetens mange ansikter 13 noen barnevernstiltak nytter 16 Satser på pøblene 20 Ubehaget ved maktutøvelse 22 < Sosialiseringens kunst 25 < aggression replacement training – art 26 < alle har muligheter 28 < akkurat når innskytelsen kommer 32 < Hierarkiets blindspor 34 < for videre lesing 35 Ansvarlig redaktør: Johnny daugstad. Prosjektledere: Johnny daugstad og Sidsel Hjelme. ØJLMREKEJournalister: Sidsel Hjelme og thor-Wiggo Skille. E-post til bidragsytere: johnny.daugstad@fagforbundet.no. Dilemmaer: Sidsel Hjelme. Illustrasjoner: Karl gundersen og Vidar eriksen. Grafisk produksjon: Heli Kankaanpää. 24 393 Trykk: aktietrykkeriet. iSSn 1504-8713. y temahefte-11