Ung kultur i Trondheim omfatter i hovedsak: 9 fritidsklubber kultursenteret isak Ungdommens kulturmønstring electric moove Ung og nærsynt koncept hiphopsenter trikkestallen skatepark med et manifest for fritidsklubbene ønsker ung kultur i trondheim å tydeliggjøre både for ungdom og foreldre hva ungdomsklubber er og skal være. På unges vilkår Fritidsklubbene i Trondheim var tidligere organisert i sju ulike enheter. Nå er alle kulturtiltak for ungdom samlet under hatten Ung kultur. En lykkelig løsning både for de ansatte og for ungdommene. tekst: siDsel hJelme – Å samle alle kulturtiltak rettet mot ungdom har gitt et løft for hele sektoren, sier Tonje Braa, fagansvarlig for Ung Kultur i Trondheim. – Tidligere satt mange alene på klubben som eneste heltidsansatte, med en til to medarbeidere på deltid. Det kunne bli litt stusselig. Og ikke minst satt man alene med de faglige utfordringene. Nå har vi fått større faglig bredde og kan i tillegg samarbeide om turer og større arrangementer for ungdom i hele byen. I dag er det selvsagt at alle er med på store arrangementer, eller at flere klubber slår seg sammen og reiser på turer eller ferie med ungdommene. Det er en naturlig konsekvens av sammenslåingen, sier Tonje Braa. En annen stor fordel med å være organisert i en enhet er at alle til enhver tid vet hva som foregår ellers i byen: – Det er stor konkurranse om ungdoms tid. Nå vet vi hva som skjer andre steder, og vi kan samarbeide om å planlegge slik at arrangementene ikke kolliderer – eller at de blir sammenfallende hvis det er det vi ønsker, sier hun. Kaospiloter og urkraft Kvalifisering av de ansatte på fritidsklubbene var en integrert del av omorganiseringen. En klubbansatt fra hver bydel fikk tilbud om utdanningen «På unges vilkår» som er basert på impulser fra danske Kaospilotene og den svenske Urkraft-bevegelsen. – Utdanningen fokuserer på ungdoms medvirkning, noe som også har krevd en holdningsendring hos mange av de ansatte. I tillegg til det faglige utbyttet, har utdanningen også skapt allianser som har resultert i mange store prosjekter, som for eksempel Ung i 100 som samlet alle ungdommer til et kjempearrangement på Trondheim Torg. fra avmakt til handlekraft temahefte-11