Samarbeidet forankres gjennom faste månedlige fagmøter for de ansatte i fritidsklubbene. – I tillegg har vi konkrete fellesprosjekter. For dette skal ikke være bare prat, sier Tonje Braa. Det årlige arrangementet Dance Nation som er et viktig fellesprosjekt for fritidsklubbene i byen. Dance Nation arrangeres i samarbeid med skolene, og har bevegelse som tema. En uke i oktober går en rekke arrangementer av stabelen på skoler og fritidsklubber over hele byen, og et mangfold av uttrykk innenfor dans, ballett og kampsport tas i bruk. Ungdomspakke I tillegg til de ordinære bevilgningene har politikerne i Trondheim i 2006 og 2007 bevilget til sammen 2,1 millioner i frie midler til ungdomssektoren. Føringene er at midlene skal disponeres i samarbeid mellom skole, kultursektoren og barne- og familietjenesten, og at ungdom selv skal høres. El- Kaos og urkraft En klubbansatt fra hver bydel i Trondheim har gjennomført utdanningen «På unges vilkår», et kompetansehevingsprogram for ungdomsarbeidere basert på impulser fra danske Kaospilotene og den svenske Urkraft-bevegelsen. Videreføring av utdanningen skjer gjennom EU-prosjektet «Youth Work in Progress» (Yo–Pro). lers er det opp til sektoren selv hvordan de vil bruke pengene. – For noen høres det kanskje ikke så mye ut med 2,1millioner, men vi er vant til å få mye ut av lite. Pengene kan settes inn i ulike tiltak og gir oss en helt ny fleksibilitet, sier Tonje Braa. Manifestet I høst har Ung kultur satt seg som mål å ta hull på forestillingen om fritidsklubbene som et mørkt «høl» med biljard og brus. – Vi vil gjøre et stunt som gir en positiv effekt, og har laget et Manifest som vi går ut med til alle 8. klasse-foreldre. I Manifestet sier noe om hva en fritidsklubb i Trondheim skal være – hva vi gjør, hva man kan forvente, og hvilken kompetanse vi har. Med manifestet får klubbene et felles ståsted, og med manifestet vil vi ta knekken på fordommene om fritidsklubber, sier Tonje Braa. Mer informasjon om prosjektet finnes på www.yo-pro.org «På unges vilkår» og Yo-Prometodikken skal inngå i et 3-årig forskningsprosjekt i regi av Sosial- og Helsedirektoratet samt Ungdom og fritid. Det arbeides også med opprettelse av en ny formell ungdomslederutdanning der den praktiske delen er basert på metodikken i «På unges vilkår» og «Yo-Pro». Fagansvarlig for ung Kultur i trondheim, tonje Braa. Ung kultur www.trondheim.kommune.no/ content.ap?thisid=1103547993 her finnes også informasjon og lenker til de ulike prosjektene i Ung kultur fagansvarlig Ung kultur tonje Braa tonje.braa@ trondheim.kommune.no fra avmakt til handlekraft temahefte-11