og beplantning. De er mer opptatt av å ha det «lænt» og fint rundt seg enn av å foreslå ville pro sjekter. Innimellom kan vi tenke, å herregud, så kjedelige de er, ler Kristin Tinmannsvik. Ungdoms medvirkning er imidlertid ingen hvilepute for de ansatte. Tvert imot, understreker prosjektlederen: – I perioder kan det kreve flere voksne å jobbe på den måten. Og det er ikke alltid like lett å finne de rette ungdommene til å drive prosjektene framover. Men finner vi dem ikke på fritidsklubben, går vi noen ganger til skolen og ber om hjelp til å plukke ut de riktige personene. I fritidsklubbene er det ofte andre ungdommer som blomstrer enn de som blomstrer på skolen. Bryner seg Veien fra idé til virkelighet kan by på mange og lange diskusjoner mellom ungdommer og ansatte på Boxåpner. – Det handler om å finne en connection i møtet med den enkelte ungdom, enten det handler om sprudlende kreativitet eller utrygghet og sårhet. Det er dette treffet som driver prosessen framover, sier Kristin Tinmannsvik. – Men innimellom sier dere vel nei? Grupper og prosjekter Boxåpner har flere samarbeidsprosjekter med ungdomstjenesten i Saupstad. gi oss ikke opp: Gruppemøter med tenåringsjenter og deres mødre. tema rus, innetider, hvordan man ser på hverandre, ufarliggjøre ungdomsmiljø, hjemme-oppgaver. man møtes over et måltid og diskuterer. aRt — trening i sosial kompetanse: kurs som går på Boxåpner i skoletiden. kurset arrangeres i samarbeid med skolen som plukker ut deltakerne. 3 treninger/uke i 10 uker: moralsk resonnering, sosial ferdighets-trening, sinnekontroll med rollespill. lunsjprosjektet: elever er med og smører mat. foregikk tidligere på Boxåpner, men er nå flyttet til skolen. Jentegrupper: kropp, seksualitet, rus, hvordan behandle hverandre, øve på å være sammen med andre. mer informasjon: Prosjektleder kristin tinmannsvik, tlf. 72548184/ 952 63 940 kristin.tinmannsvik@trondheim.kommune.no, www.boxopner.net Boxåpner fritidsklubb samarbeider tett med ungdoms- tjenesten i saupstad der barnevernskonsulentene mana Johansen og anne-lise sørensen har åpen dør etter skoletid. – Vi sier nei når noen gjør noe galt, men ellers er det et ord vi sjelden bruker. I forhold til ideer og prosesser er vi med langt – selv om vi vet at det er urealistisk, sier Kristin Tinmannsvik og nevner som eksempel de to jentene som dukket opp på klubben en uke før Ungdommens kulturmønstring (UKM). «Vi vil være med i UKM med vårt eget band», sa jentene som aldri hadde tatt i et instrument. Lavere lyd Men Tinmannsvik tok jentene på alvor, og resultatet var at de stilte opp i UKM med playback. – Året etter klarte de å stille med eget band, og gikk til og med videre til finalen. Fordi vi møtte dem på ideen, kom de et lite stykke på vei første året. Og året etter kom de helt lydnivået på Boxåpner er litt lavere enn ungdommen ønsker. Å dempe lyden roer stemningen i lokalet og skaper mindre uro. i mål. Det er nyttig for alle å få brynet seg gjennom slike prosesser. Som fritidsklubb skal vi ikke bare gjøre ungdom til konsumenter – vi skal gjøre dem til samfunnsbyggere. Oppfør deg som folk! På Boxåpner møtes ikke ungdommen av en smørbrødliste med regler som de må lese og lære. Her er bare én regel: Oppfør deg som folk! Ingen av ungdommene har problemer med å forholde seg til dette, sier Kristin Tinmannsvik. < fra avmakt til handlekraft temahefte-11