Egen CD Boxåpner har et eget musikkstudio, og har nå produsert en Cd med åtte egenproduserte låter. 50 eksemplarer er trykket opp og klare for å sendes til politikere og ledere i kommunen. Cd-en er med på å synliggjøre noe av det positive som skjer i Saupstad bydel, som ellers får mye negativ omtale. – De fleste vet nøyaktig hva som ligger i det. Men om de spør, kan vi utfordre dem til en diskusjon, og dermed også en bevisstgjøring. Jeg tror mer på dette enn på en lang liste med regler som du får lyst til å begynne å bryte før du har lest lista ferdig. – Så hva gjør dere når de ikke «oppfører seg som folk»? – Da tar vi en prat, og konsekvensene kan variere. Det kan være alt fra å rydde opp, til å gå hjem for kvelden, eller å ikke kunne komme hit for en lengre periode. – Vi lar dem forstå at det er ditt valg, at du selv har ansvar for oppførselen din. – Det er interessant at ungdommene selv ofte er strengere enn de voksne. Dette gjelder ikke minst diskusjoner om reglement og sanksjoner, sier Tinmannsvik, og fortsetter: – I tilfeller der vi foreslår at de skal utvises fra klubben en uke, mener ungdommene ofte at de bør utvises på livstid. Boxåpnersatellitter Ungdomsklubbene blir mange steder sett på som fordervelsens hule. En problemstilling som heller ikke er ukjent på Saupstad. – Cirka 25 prosent av ungdommen i bydelen bruker klubben, og mange sier det er trashet som kommer hit. Når jeg hører det, blir jeg fornærma på ungdommens vegne. Jeg skulle ønske foreldreungdoms medvirkning gjennomsyrer all virksomhet på Boxåpner fritidsklubb. — Vi som jobber i klubb kan innimellom bli litt handlingskåte i hjelpemuskelen, sier prosjektleder Kristin tinmannsvik på Boxåpner. ne kom hit og fikk se på alt det positive som skjer her, sier Kristin Tinmannsvik. I høst etablerer Boxåpner satellittfritidsklubber på to av skolene i bydelen. Her er målet at foreldrene skal trekkes inn i større grad. – Vi har et godt samarbeid med skolen og ungdomstjenesten i bydelen, og er bevisst på å bruke samarbeidspartnerne våre. Vi som jobber i klubb må sette grenser for vår profesjonalitet. For hjelpemuskelen er der hele ti- den, og vi risikerer å brenne oss ut hvis vi ikke kan sette grenser, sier Kristin Tinmannsvik. Mat gir varme hjerter Boxåpner tilbyr hjemmelaget varm mat, men har aldri servert en «Grændis». — når vi spør ungdommen om hva de vil ha, sier de Pizza Grandiosa. men vi sier nei. — hvordan får dere dette med å gå opp i forhold til brukermedvirkning? — det er jobben vår å vise dem andre muligheter. da blir det en balansegang mellom medvirkning og nye opplevelser. mat er et pedagogisk verktøy. et verktøy mot vold, mot tomme hoder og for varme hjerter. vi har en del diagnoseungdommer, og ungdom som kommer hit rett fra trening, og de må ha ordentlig mat. her sitter den verste pøbelen i ro og fred og spiser kikertkaker, chiligryte og fiskesuppe lagd fra grunnen av — og de elsker det, sier kristin tinmannsvik. fra avmakt til handlekraft temahefte-11