Åpen dør for rusmisbrukere På K46 i Stavanger avvises ingen når de er på døren. «Hvis du vil – så kan du», er mottoet. Det krever trøkk og engasjement fra de ansatte. Lisbeth Skibenes sitter i møterommet med utsikt til inngangsdøra. Mobiltelefonen er på, og aldri mer enn en armlengdes avstand unna. – Vi avviser ingen. Alle som kommer hit, skal få snakke med en av oss, sier prosjektlederen ved Stavangers lavterskeltilbud for rusmisbrukere, K46. Den unge mannen som passerer vinduet er på vei inn inngangsdøra, og Lisbeth Skibenes spretter opp fra stolen for å møte ham. Prioriteringen er tekst og foto: siDsel hJelme soleklar: Ungdommene som kommer på døra er viktigst. Det er dem de ansatte er her for. K46 ble etablert i februar i år, og har for lengst bevist sin berettigelse. Tilstrømmingen øker måned for måned. – Her skal vi være tilgjengelig for dem som ønsker å gjøre noe med rusproblemene sine. I tillegg jobber vi med å opprettholde motivasjonen mens de venter på behandling. Nå står en ruset 21-åring i døra. Han kommer < fra avmakt til handlekraft temahefte-11