Arbeidsdeling Mange av dem som oppsøker K46 har en lang historie i hjelpeapparatet, og ofte er flere instanser involvert i den enkelte. – Å få systemet til å snakke sammen er helt avgjørende. Vi må samordne tjenesteapparatet slik at det blir en flyt. – Vi har jo et felles mål – men det hender at vi må minne oss selv om det, sier Lisbeth Skibenes og legger til: – Vi må avklare hvem som gjør hva for at det ikke skal bli «rotete» og uklart både for brukeren og for hjelpeapparatet. – Det er lett å bli gira fordi vi så gjerne vil hjelpe, men man må se at også andre gjør en god jobb. Derfor er det viktig å snakke sammen og gjøre avklaringer mens ungdommen selv hører på. Man kan gjerne tråkke i andres bed, men ikke på rose- ne, sier prosjektlederen på K46. Bivirkninger – Det er mange bivirkninger av samarbeid. En av dem er at vi finner nye kanaler, og skaper respekt og forståelse for hverandre, og vi kan korrigere hverandre slik at vi blir enda bedre, sier Lisbeth Skibenes. De fleste som kommer til K46 har fått vite om tilbudet via uteseksjonen. – De tar dem enten med hit eller de motiverer ungdommene til å gå hit på egenhånd. Noen blir også henvist fra sosialkontoret og eller fra psykiatrisk klinikk. Psykiatrisk ungdomsteam (PUT), som ellers har tilhold på sykehuset, har fast kontordag på K46 hver onsdag. – Mange synes det lettere å ta kontakt med PUT når de bare kan droppe innom her i stedet for å måtte skaffe seg en henvisning for å få innpass. Slik sett har K46 også bidratt til å senke terskelen inn til psykiatrien, forteller Skibenes. Oppfølging For mange er K46 et sted å opprettholde kontakt med systemet mens de venter på behandling – en fase der mange ungdommer er svært sårbare. – Mange har ustabil motivasjon for å ta imot hjelp. Her holder vi fast ved dem som ønsker det, og jobber med å opprettholde motivasjonen, uttaler Skibenes. – I flere tilfeller hadde ventingen vært fånyttes uten K46. Vi ringer for eksempel og sjekker om henvisninger er kommet fram, og i noen tilfeller har det vist seg at henvisningen ikke har vært sendt fra fastlegen. – Hadde det ikke vært for at vi har vært pågående og sjekket, ville de kanskje blitt gående i opptil to måneder før de hadde tatt ny kontakt med fastlegen – og funnet ut at ingen ting hadde skjedd, sier Skibenes. Offensiv – Vi legger vekt på å tenke offensivt. Det betyr for eksempel at hvis ikke folk kommer til avtaler, så sender vi SMS eller ringer, forteller Skibenes. – Vi skal ikke akkurat springe etter folk, men ofte er det nettopp det som skal til. Mange av brukerne våre føler seg uønsket i mange sammenhenger, og det er ofte småting som skal til for å få dem til å føle seg betydningsfulle. Vi skal være pågående og vise at vi ikke gir opp. – Og vi er like offensive overfor samarbeidspartnere. Så om de ikke svarer på mail eller andre hen- ETisk DiLEMMa hvem skal gjøre jobben? du jobber med rusbelastet ungdom som venter på å komme inn til avvenning, og anne på < 24 er en av dem du har jevnlig kontakt med. for to uker siden ble hun kastet ut av leiligheten sin, og siden har hun sovet ute FakTa k46 og hos tilfeldige bekjente. anne har vært innom deg to ganger og bedt om hjelp til bolig. dere har avtalt at hun går på sosialkontoret og henter skjema for å søke kommunal bolig, og at du så kan hjelpe henne med søknaden. når anne kommer tilbake for tredje gang uten å ha hentet skjemaet, er hun ruset og utslitt, og du frykter at om hun ikke snart får tak over hodet, forsvinner også motivasjonen for å bli rusfri. du står overfor valget om du selv skal ringe sosialkontoret for å få skjemaet sendt over på e-post og fylle det ut med en gang, eller om du skal holde fast på at anne selv må holde sin del av avtalen for at dere skal komme videre. hva vil du gjøre? < Stavangers lavterskeltilbud for unge med rusproblemer i alderen 17–25 år < har åpent på dag- og kveldstid mandag til fredag < har planer om å utvide virksomheten til også å omfatte et heldøgnstilbud mer informasjon: Prosjektleder lisbeth Skibenes, tlf. 948 64 551, lskibene@ stavanger.kommune.no fra avmakt til handlekraft 11 temahefte-11