En undersøkelse som fulgte ungdom med atferdsvansker i 15 år, viser at tiltakene forsterkede fosterhjem og rusmiddelkollektiver ga økt sjanse til å komme inn i et positivt spor og leve et «vanlig» liv. Ungdommene på institusjoner klarte seg dårligst. noen barneverns- tiltak nytter temahefte-11