miljøterapeutene Janicke hovland og Jan Åke andersen bruker rollespill som en viktig del av programmet. sosialiseringens kunst Gjennom ART-metodikken læres sosiale ferdigheter og moralsk resonnering. I tillegg skal ungdommene temme ukontrollerte aggresjonsutblåsninger. tekst og foto: thoR-Wiggo sKille – Første gang ungdommene brukte de nye kunnskapene sine, ble vi ringt opp fra skolen, som lurte på hva vi drev på med i ART-timene. Gjengen had- de argumentert og resonnert så godt at de klarte å diskutere seg til å få fri resten av dagen. Igjen satt en lærer som lurte på hva det egentlig var som skjedde. Miljøterapeut Jan Åke Andersen ved Røvika Ungdomssenter i Nordland humrer og viser en lett stolthet over at metodikken de benytter faktisk virker – selv om det selvsagt ikke er meningen at ungdommene skal ta kontroll over lærerne. New wrapping ART – Aggression replacement training, er ikke noe nyverpet columbi egg. Kort beskrevet snakker vi om et strukturert pedagogisk program som har vist seg effektivt for å redusere og erstatte negativ atferd hos ungdommer. Ved Røvika Ungdomssenter brukes metodikken aktivt – både hos ungdommene som bor på senteret, og i nærmiljøbaserte tiltak ute i kommunene. Det nevnte eksempelet er hentet fra en nylig avsluttet serie med samlinger i en Salten-kommune. – Vi fikk en bønn om hjelp fra en nabokommune der vi gjennom et helt skoleår kjørte programmet vårt to runder, forklarer Andersen. Ved hjelp av den amerikanske modellen skulle de fem ungdommene lære seg sosiale ferdigheter, og greie å stå i normale diskusjoner eller konfrontasjoner uten at sinnet tok over. Mange valgte tidligere bare å reise seg og forlate konfliktsituasjoner Røvika ungdomssenter < rundt 60 ansatte, underlagt Bufetat region nord. < 12 ungdommer, fordelt på to avdelinger. Ungdommene går på skole på fauske, og følger forskjellige terapiformer og programmer i egenutvikling på senteret. < det er frivillig å delta på art-timene. de som deltar oppnår fordeler. < fra avmakt til handlekraft 2 temahefte-11