Registrering i resepsjonen er første stopp for alle som vil benytte seg av tilbudet på Riverside. er moralen blant de ansatte. Riversides glinsende glassfasade speiler seg i Akers-elva i Oslo på en solfylt sensommerdag. Sett utenfra er det ingen ting som røper mangfoldet som utspiller seg på innsiden av den moderne bygningen. – Riverside skal være et ungdomshus for hele byen. Hit kan du komme for å sjekke mail enten du er jusstudent eller arbeidsledig. Men det er kort vei til tiltakene for dem som trenger det, sier Jan Richard Svendsen, miljøterapeut og tillitsvalgt for de ansatte på Riverside. Grunnplanet De fleste som oppsøker Riverside kommer aldri lenger enn til husets første etasje. Her er det inter alle har muligheter På Riverside kan ungdom stikke innom for en prat og et parti sjakk. Men også for å få hjelp til en full runde i hjelpeapparatet. Alle som har lyst til å gjøre noe med livet sitt, har muligheter, tekst og foto: siDsel hJelme nettkafé og tilbud om hjelp til å søke skole eller jobb. Her kan du få informasjon om byens helse- og fritidstilbud – eller du kan rett og slett bare slå av en prat eller finne noen å spille med. Selv om Riverside er et byomfattende tiltak, har de fleste som bruker huset tilknytning til nærområdene på Grønland, Tøyen og Gamlebyen. 60–70 pro- sent av brukerne har innvandrerbakgrunn, og de siste årene har svenskene utgjort en økende andel. Noen surfer eller spiller spill, mens andre strever med å snekre jobbsøknader og CV-er. – Mange trenger hjelp til jobbsøkingen, sier Jan Richard Svendsen. – Det handler jo om å få fram hva de kan. Ikke bare fra skolen, men også gjennom hobbyer og in2 fra avmakt til handlekraft temahefte-11