Riverside ungdomshus Byomfattende ungdomsprosjekt plassert på Grønland i Oslo. 1. etasje: internettkafé og informasjonskafé med informasjon om jobb, utdanning, helse og fritidsaktiviteter. 2. etasje: rullerende praksisplasskurs der ungdommen kan velge mellom ikt, webdesign, film eller kaféarbeid. lengden på kurset, og til en viss grad også innholdet, kan tilpasses den enkelte. . etasje: Ungdomsteam som bistår dem som trenger mer omfattende hjelp og tettere oppfølging. kontakt mot hjelpeapparatet for å få ungdom i arbeid, utdanning eller behandling. driver også oppsøkende virksomhet i bydelen. mer informasjon www.riverside.no kontakt: enhetsleder mehrdad Ganji, mehrdad.ganji@riverside.no tlf. 22 17 75 50 teresser. Mange ungdommer er lite bevisst på hva de kan før vi begynner å snakke om det. Urealistiske forventninger De fleste som virkelig vil ha jobb, lykkes som regel forholdsvis raskt på dagens arbeidsmarked. Med noen unntak, sier miljøterapeuten: – En del kommer hit med urealistiske forestillinger. De vil ikke ha vaskejobb eller sitte i kassa på Rimi selv om de kommer rett fra skolen og aldri har hatt en jobb. Så vi driver mye realitetsorientering for å få dem til å forstå at de må starte et sted. – Hva med alle presseoppslag om dem som ikke en gang blir innkalt til konferanse fordi de har et utenlandskklingende navn eller er mørke i huden? et grunnleggende prinsipp for oss som jobber her, er at alle har muligheter, sier de Riverside-ansatte Jan Richard svendsen og Carl thomas skalleberg. – Vår erfaring er at det er svært sjelden at det ikke går. De fleste får jobb. På IKEA, på McDonald’s, på kafeer. Arbeidsgivere er ikke så interessert i hvor ungdommene kommer fra. De er interessert i å få en ungdom som kan jobbe, sier Svendsen. Opp en trapp Men selv i dagens gunstige arbeidsmarked er det noen som strever med å få innpass. Riversides trappetrinnsmodell er tilpasset dem som av ulike grunner trenger starthjelp. I husets andre etasje kjøres rullerende praksisplasskurs der ungdommen kan velge mellom IKT, webdesign, film eller kaféarbeid. Lengden på kurset, og til en viss grad også innholdet, kan tilpasses den enkelte, forteller leder av webdesignkursene, Geir Juul Aslaugberg. – Noen går her i tre måneder, andre i ti. På kurset legges det vekt på at utfordringer og arbeidsoppgaver skal være realistiske. Resultatet av det er blant annet at Riverside er selvforsynt med både visittkort, brosjyrer, plakater og annet trykt materiale. I tillegg tar de oppdrag både for bydelen og andre kunder – til gjensidig glede og < fra avmakt til handlekraft 2 temahefte-11