nytte. Kommunen får en gunstig pris på produktene, og Riverside-ungdommen ser synlige resultater av jobbingen. Gir seg aldri Enkelte ungdommer kan nok innimellom oppleve at det butter imot i bestrebelsene på å komme i gang med jobb eller skole. Men er de først kommet innenfor glassfasaden på Riverside, blir de ivaretatt hele veien til mål. Innimellom kan det kreve både standhaftighet og tålmodighet av de som jobber der. – En gang satt jeg i telefonen og ringte til arbeidsgivere non-stop i en uke. Så lenge jeg vet at det finnes en mulighet, gir jeg meg aldri før den er prøvd, sier Jan Richard Svendsen. – Så hvor går grensen? Hvor mange telefoner er du villig til å ta? – Er det nødvendig, sitter jeg gjerne pal og ringer i 14 dager. – Hvorfor sender du ikke ungdommene til NAV i stedet for å gjøre jobben selv? – Det har jeg ikke tenkt så mye på. Men når noen kommer til meg og spør om hjelp, ser jeg det som min oppgave å hjelpe dem. Jeg tror ikke NAV har samme mulighet til å følge den enkelte så tett som vi gjør. – I de tilfellene jeg ikke kan hjelpe, sender jeg dem videre i huset. Noen kan begynne på praksisplass, mens andre trenger mer oppfølging. Da snakker jeg med ungdomsteamet som holder til i tredje etasje, sier Jan Richard Svendsen. Oppsøkende team Noen ganger må andre problemer ryddes av veien før ungdommen er klar til å gå ut i jobb. – Har du ikke noe sted å bo, rusproblemer eller psykiske problemer, er det vanskelig å følge opp jobbsøkingen for de fleste. Mange som kommer hit har sammensatte problemer, sier leder for Riversides ungdomsteam, Carl Thomas Skalleberg. På Riverside kjøres praksisplasskurs med rullerende opptak. Kursledere er blant andre (fra venstre) huyen nguyen, geir Juul aslaugberg og elvis Chi nwosu. Med utgangspunkt i basen på Riverside driver ungdomsteamet også oppsøkende virksomhet i hele bydel Gamle Oslo. – Derfor har vi også god oversikt over hva som rører seg i ungdomsmiljøet, og hva de enkelte ungdommer driver med. Noen ungdommer som kommer hit trenger bare hjelp til å få en liten brikke av livet på plass, andre ganger jobber vi med unge som har massive problemer innenfor rus og psykiatri. Mange som ikke har hatt kontakt med hjelpeapparatet før, kan synes at det er skremmende, og vet ikke hvilke rettigheter og muligheter de har. Hos oss henviser vi ikke bare folk videre, men kan følge dem tett. I mange tilfeller er vi med til første møte med sosialkontor, barnevern eller NAV. Belastet strøk Riverside ligger i ett av hovedstadens mest belastede strøk. Bare 20 meter fra inngangsdøra har en gjeng eldre rusmisbrukere sin faste møteplass, og i parken vis à vis har flere smågrupper av slitne ungdommer slått seg ned. – Hvordan unngår dere at huset blir en varmestue for ungdom som ikke vil benytte seg av tilbudene her? – Vi er et åpent ungdomshus og vil at alle skal føle seg godt tatt imot. Samtidig må vi ta hensyn til at noen har negativ påvirkning på andre, for eksempel fordi de bruker dop eller dealer. Disse blir utestengt fra første etasje der det er nulltoleranse 0 fra avmakt til handlekraft temahefte-11