PHBU < Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PhBU) i lørenskog. < har 5 psykologer og 2 spesialkonsulenter < tilbyr lett tilgjengelig vurdering, kortidsbehandling og rådgivning/veiledning til barn og ungdom i lørenskog. < mange av PhBUs samtaler skjer på helsestasjon for ungdom. < kontaktperson: leder av PhBU, annmari ajo, tlf. 67 20 16 40, phbu@ lorenskog.kommune.no < mer informasjon: www.lorenskog.kommune.no hierarkiets blindspor Hierarkisk tankegang er et blindspor når man jobber med ungdom. Smidig og tett samarbeid på tvers av faggruppene er nøkkelen til å lykkes. tekst og foto: siDsel hJelme Tradisjonelt er helsevesenet gjennomsyret av en hierarkisk tankegang. Det er ofte et blindspor i for- hold til ungdom, mener helsesøster Edel Bratlie og psykolog Ann Danit Hayath, som samarbeider tett om unge med psykiske vansker i Lørenskog. I tillegg til Helsestasjon for ungdom – dit unge i Lørenskog i mange år har kunnet gå uten timeavtale, har kommunen nå også et lavterskeltilbud med spisskompetanse innenfor psykisk helsetjeneste for barn og unge (PHBU). Samarbeidet er tett mellom de to instansene, der spesialisthelsetjenesten i Lillestrøm også er trukket inn. Annenhver uke deltar fagpersoner fra BUP (barne- og ungdomspsykiatrien) og voksenpsykiatrien i samtaler på Helsestasjon for ungdom. – På denne måten blir vi bedre kjent med hverandre og kan nyttiggjøre oss hverandres ulike kompetanse, sier Edel Bratlie. hånd har motivert ungdommen for å snakke med psykolog. – Det er mange fantasier om psykologer. Der- for er det noen ganger nødvendig å motivere den enkelte før de skal møte oss. Når de kommer, ser de at det ikke er så farlig. – Helsesøstre må ikke undervurdere sin egen kompetanse. Vi har en annen, ikke bedre eller dårligere, kompetanse. Men noen ganger er det nødvendig å henvise til dem som har spisskompetanse, sier Edel Bratlie. Skepsis forduftet Henvendelsene til PHBU kommer ofte fra skolehelsetjenesten, men stadig flere henvendelser kommer på telefon eller mail direkte fra foreldre eller ungdommene selv. – Etter den første kontakten kobles andre instanser inn etter behov. Samarbeidet går alle veier. Noen henviser vi videre til psykiatrien, mens andre kan vi henvise til helsestasjon for ungdom, sier Ann Danit Hayath. Edel Bratlie opplevde at det tidligere var mye skepsis til Helsestasjon for ungdom. – Med årene har dette forandret seg, og vi er nå viktige samarbeidspartnere både for BUP, fastlegene og andre. Raskere hjelp En bivirkning av godt tverrfaglig samarbeid og smidige rutiner er at ungdom raskere får riktig hjelp. – Om det er noe jeg lurer på, og trenger en vurdering, tar jeg bare en telefon til PHBU, sier Brat- lie. Noen ganger kommer psykologen hit og inn i samtalen. Enkelte ganger kan eventuell testing gjøres unna samtidig – uten at det må organiseres og settes opp egen time for testing. Slik kan henvisningen gå «forbi» en instans. Vi unngår «kasteballproblematikk», og de som trenger det får raskere hjelp. Ofte er det en fordel å bruke førstelinjetjenesten, er de to samarbeidspartnerne enige om: – I førstelinjetjenesten får vi et annet perspektiv. Noen ganger, midt i all problemfokus, er det viktig å se det normale og si: Nå må denne ungdommen ha mat, eller nå må han rett og slett få sove! Utfyller hverandre – Vi skal ikke konkurrere, men utfylle hverandre, sier Ann Danit Hayath fra PHBU. Hun tar ofte samtalene sammen med helsesøster som på for- smidige samarbeids- rutiner må til for å lykkes i arbeidet med ungdom, mener psykolog ann Danit hayath og helsesøster for ungdom edel Bratlie. fra avmakt til handlekraft temahefte-11