INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE < Deltidsproblemet kan løses 3 < Hel og halv turnusarbeider 4 < Helhet gir heltid 7 < AKTUELL VITEN Tvungen deltid 10 Tre ulike løsninger 12 Ny turnus uten småstillinger 13 Fra vikarbank til ressursbank 17 Heltid for alle 20 < Lønnsom kvalitetssikring 24 < Vil være banebrytende 27 Ansvarlig redaktør og prosjektleder: Johnny Daugstad. Journalister: Sandra Lillebø og Karin E. Svendsen. Aktuell viten: Nina Amble. Illustrasjoner: Karl Gundersen og Vidar Eriksen. Grafisk produksjon: Cox. Trykk: Aktietrykkeriet. E-post: johnny.daugstad@fagforbundet.no og sandra.lillebø@fagforbundet.no ISSN 1504-8713. www.fagforbundet.no ••••••••••••••••••••••••••••••••••4 temahefte-12