HEL OG HALV: Astrid Nilsen Lie fikk hundre prosent sjukepleierstilling etter bare noen måneder som sjukepleier i 75 prosent takket være Prosjekt Heltid. Hjelpepleieren Dagfinn Sørensen håper han blir blant de heldige i neste runde. Hel og halv turnusarbeider 150 har fått oppfylt ønsket om hel stilling i Kristiansand. Ved Gimle aldershjem har de merket at flere hele stillinger gir bedre bemanning på kveldstid. Tekst: KArIN E. SVENDSEN – Foto: EVA KyLLAND Alle som arbeider turnus i Kristiansand kommu-– Jeg ser ikke på meg selv som spesielt uhel ne, er lovet mulighet til full stilling. Mange har dig. Tvert imot. Jeg har vært heldigere enn mange fått, men nærmere 300 turnusarbeidere venter i andre når jeg allerede etter tre år er kommet opp i spenning på neste runde. 50 prosent. I neste omgang er det kanskje min tur Astrid Nilsen Lie og Dagfinn Sørensen smiler til å få hel stilling, sier han optimistisk. fornøyd begge to, selv om den ene har fått oppfylt ønsket om 100 prosent stilling og den andre ikke. Ekstravakter Sørensen har arbeidet som hjelpepleier på Gimle Astrid Nilsen Lie er sjukepleier og har ønsket 100 aldershjem i tre år og har bare 50 prosent stilling. prosent siden hun begynte i 75 prosent stilling for KAMPEN FOR HELTID 5 temahefte-12