LIKE bLID: – Jeg kommer vanligvis opp i 80–90 pro- sent fordi jeg følger godt med i turnusboka. Min tur kommer, og jeg føler meg ikke spesielt uheldig, sier hjelpepleier Dagfinn Sørensen, som fremdeles etter tre år bare har femti pro- sent fast stilling. Astrid Nilsen Lie har fått full jobb. snart to år siden. Gjennom Prosjekt Heltid har hun fått sitt ønske oppfylt. – Vi er ikke så mange sjukepleiere, så det har nok vært litt lettere for oss enn for hjelpepleierne, mener hun. I og med at det bare er to sjukepleiere ved aldershjemmet, har det vært vanskelig for denne yrkesgruppen å få ekstravakter. Hjelpepleierne har derimot store muligheter til å ta ekstravakter. – Jeg må nok fortsette å følge med i turnus- PÅ DESIMALENE LøS Med 3,28 prosent fast stilling rekker renholder Monica Holsæter å gjøre rent i tre timer og 55 minutter hver tredje uke. Denne brøkstillingen ved Sykehuset Innlandet i Elverum er hennes eneste faste jobb. Resten av tiden tar hun ekstravakter. (Fagbladet nr. 8, 2007) boka og løpe etter ekstravakter for å komme i havn økonomisk, sier Sørensen. Han opplyser at han i likhet med de fleste hjelpepleierne ønsker 100 prosent stilling, men det var bare en av dem som fikk oppfylt ønsket i første omgang. – De fleste månedene kommer jeg opp i 80–90 prosent av full stilling fordi jeg daglig er innom turnusboka og tar ekstravakter på kort varsel. Flere på kvelden Åse Fossan er avdelingsleder ved Gimle aldershjem som omfatter 39 plasser hvorav 12 er forbeholdt mennesker med en demenssjukdom, og tre plasser brukes til korttidsopphold. Hun opplyser at de har lagt om turnusen siden en sjukepleier og en hjelpepleier har gått opp til 100 prosent stillinger i slutten av august. – Vi merker økningen ved at vi nå får en person mer på kvelden, sier hun. Fossan håper på en fortsatt økning i bemanninga både fordi mange flere ønsker full stilling og fordi det fremdeles er behov for flere hender. – Vi har jo også store rekrutteringsproblemer, så vi må ta godt vare på dem vi har, mener avdelingslederen. 6 KAMPEN FOR HELTID temahefte-12