Helhet gir heltid Man skal ikke være dømt til et liv på deltid selv om man velger å bli renholder eller SFO-assistent. Kringlebotn skole la om timeplanen, innførte kombinerte stillinger, og fikk fornøyde ansatte – med glade barn som bonus. Tekst: SANDrA LILLEbø — Foto: bJørN ErIK LArSEN – Jeg aner ikke hvordan de gjør det på andre skoler, sier gruppeleder på SFO ved Kringlebotn skole, Hanne Marie Lilleheie. Hun har vært ansatt ved virksomheten siden 2002, og kan ikke tenke seg at et annet opplegg skal kunne fungere bedre. Kringlebotn skole ble åpnet i 1994, og allerede Kringlebotn skole: • Kringlebotn skole ligger i Bergen kommune. • Skolen ble bygget i 1994, og består av grunnskole og skolefritidsordning. • Skolen har 445 elever fordelt på sju trinn. fra begynnelsen ble det innført en heldagsskolemodell. Dette ble gjort i samråd med foreldrene, og innebærer blant annet at deler av SFO-tiden blir lagt til midt på dagen, slik at dagene blir noe lengre for barna. – Alle var enige om at dette vil vi prøve. Vi begynte i 1994 med to førsteklasser og to seksårsgrupper. Så har skolen vokst etter hvert, sier Nora Henden Stegane, som er skolens rektor. Den ekstra tiden barna er på skolen, ble delvis finansiert av staten fra 1994. Med regjeringen Bondevik falt imidlertid støtten bort fra 1997, fordi barn ikke lenger skulle «tvinges til å gå i SFO hele dagen». Men mens andre skoler la ned det ny- KONTAKT: renholderne blir også oppdragere når de får være mer i kontakt med barna. – Nå har vi anledning til å ta tak i det som kan bli bedre, sier Jorunn Havsgård. KAMPEN FOR HELTID 7 temahefte-12