enda verre med lengre skoledager, mener professoren. Men de ansatte ved Kringlebotn skole opplever at det heller er motsatt. – Vi får være ute sammen med barna en hel time hver dag. Ungene får skikkelig tid til å komme i gang med leken, uten at de blir avbrutt. Det gjør også at vi bedre ser hvilke av barna som ikke så lett blir en del av gjengen, de som lettest faller utenfor. Og da har vi muligheten til å hjelpe dem med tilpasningen, sier de engasjert. Henden Stegane nikker bifallende. – Når vi er ute sammen med barna, avdekker vi om de er sosiale og greier å knytte kontakter på egen hånd. Det klarer vi ikke i klasserommet, legger hun til. Tverrfaglig kompetanse Skolen prøver å benytte seg av de ansattes kompetanse så langt det er mulig. En SFO-assistent som er god i svømming, har blitt trukket inn som instruktør i svømmetimene. Lilleheie, som har en spesiell interesse for bøker, har blitt trukket inn i et bokprosjekt. – Det er bra at vi har en kultur for å se hverandres kvaliteter, og bruker det, sier Lilleheie. Skolen har vært i konstant vekst siden oppstarten for tretten år siden. Derfor har det ofte vært ledige stillinger, og de ansatte har blitt oppfordret til å prøve å klatre i gradene. Det har gitt resultater. En av de første som begynte i kombinert stilling, leder nå skolefritidsordningen for hele skolen. En annen har tatt lærerskolen, og begynt å undervise. – Vi har oppmuntret folk til å avansere. Derfor har det også vært mye utskiftninger på renhold, noe som er en utfordring. Men nå fungerer folk godt i lag, sier Henden Stegane. Havsgård nikker. For henne er de ekstra utfordringene SFO-jobben gir, en del av motivasjonen for å fortsette som renholder. Overførbart? Henden Stegane tror ikke at det er noe i vegen for at opplegget skal kunne overføres til andre virksomheter. – Det er klart det koster penger, sier hun. – Men nå har vi bygd opp vår kompetanse over så lang tid, og ser at det lønner seg på så mange plan, at det er uaktuelt å gå tilbake på det. Hun oppfatter at mange ofte er skeptiske til omlegginger, fordi de lurer på hvordan, eller om, de selv vil tjene på det. – Dette med «what’s in it for me?» er allestedsnærværende, sier hun, og konkluderer: – Å endre organisatoriske ting er noe av det vanskeligste man kan gjøre. KAMPEN FOR HELTID 9 JA TAKK, bEGGE DELEr: Kombinerte stillinger gir flere muligheten til å jobbe heltid. – Og jobben er mer spennende, sier Jorunn Havsgård. temahefte-12