Tvungen del Året er 2001. Hun bor i Oslo, og er ferdig utdannet hjelpepleier. Gjennom venner har hun fått tips om en fast, full stilling som er ledig på et sykehjem i en av bydelene. Hun søker, og får jobben. Alt er i boks, situasjonen er god. Hun har havnet på rett hylle. Uønsket deltid, ufrivillig deltid, undersysselsatt, del Ansatte med ufrivillig deltid jobber ofte det som tilsvarer full stilling. Men arbeidstida planlegges alltid på kort varsel, og har flere ubekvemme vakter enn andre. Hjelpepleieren fra eksempelet over er sannsynligvis ikke registrert som undersysselsatt i dagens statistikker. Ett av fire krav til undersysselsatte er at de aktivt må ha gjort noe for å forbedre sin egen situasjon, for eksempel ved å registrere seg som deltidsarbeidsløs. Det har vår hjelpepleier ikke gjort, fordi hun vet det ikke finnes arbeid i hennes kommune. Men de andre kravene fyller hun: Hun jobber deltid, ønsker større avtalt stilling, og er klar til å be gynne innen fire uker. Samtidig har hun omtrent ønsket arbeidsmengde når hun legger sammen den faste stillingen og de hardt tilkjempede ekstravaktene. I realiteten er hun faktisk ikke undersysselsatt i forhold til eget ønske. Hun jobber ganske mye. Men hun ønsker større for utsigbarhet: hun vil vite når hun skal jobbe og når hun skal ha fri, og hun vil ha den sikkerheten som er uløselig knyttet til fast inntekt. Med undersysselsatte menes deltidssysansatte som har forsøkt å få lengre arbeidstid, og som kan starte med lengre arbeidstid innen en måned. Regnes ikke med «Uønsket deltid», «ufrivillig deltid» og «undersysselsatt » er alle begreper som brukes om ansatte som har en mindre stilling eller arbeidsmengde enn det de ønsker. Formelt krever Statistisk sentralbyrå (SSB) at man innfrir fire ulike kriterier for å registreres i gruppen «undersysselsatt», som er det begrepet SSB har valgt å bruke. En undersysselsatt må jobbe deltid, ønske større fast stilling, kunne tiltre innen fire uker, og dessuten ha gjort noe aktivt for å få større stilling. Det siste kriteriet tilfredstilles for eksempel når den undersysselsatte har registrert seg som deltidsarbeidsløs på Nav-kontoret. Kriterium nummer fire, altså aktivitetsplikten, skiller Norge fra EUs praksis – i EU-landene holder det nemlig med positivt svar på de tre første. 10 KAMPEN FOR HELTID temahefte-12