Tre ulike løsninger Til tross for all forvirring om årsak, definisjon og omfang finnes det mange kommuner og virksomheter som har begynt arbeidet med å fjerne uønsket deltid. Harstad har siden januar 2006 innført en modifisert 3–3 turnus ved to sykehjemsavdelinger. Kristiansand har profesjonalisert og utvidet, såkalt «helet», sin bruk av små stillinger i turnus. Nissedal kommune startet først i på 90-tallet en vikarordning på sykehjemmet. I 2005 ble denne utvidet til en ressursbank for hele kommunen, som nå jobber videre mot nye turnusordninger. Vi har valgt ut disse kommunene på bakgrunn av ulike forsknings- og utviklingsprosjekter, og med tanke på at bredden i muligheter og fremgangsmåter skal bli illustrert. Administrasjonene i de tre kommunene har svart på fem likelydende spørsmål: 1) Hvilke erfaringer gjorde at dere satte i gang arbeidet med å redusere uønsket deltid? 2) Hvordan ser den nye arbeidstidsordningen ut? 3) Hvordan arbeidet dere med å utvikle løsning på deltidsproblematikken? 4) Hvilke erfaringer har dere med den nye ordningen? 5) I etterpåklokskapens klare lys, kunne dere gjort noe annerledes og bedre? 12 KAMPEN FOR HELTID temahefte-12