FIN TUrNUS: Jeanett How Johansen er storfornøyd med den nye turnussen. Den gir henne god tid til spise frokost sammen med Åge Stellander. Tips: Sortland kommune har laget en nyttig rapport om sitt deltidsprosjekt: www.sortland.kommune. no/kunde/filer/ Uoensket%20deltid% 20Prosjektrapport. pdf. Tredelt solidaritet i praksis Den nye modifiserte 3+3-turnusen har økt stillingsbrøken og forandret livet til de ansatte ved Håløygtunet bofellesskap. Tekst og foto: ELIN rINDAHL STEIrO – Endelig kan jeg planlegge hverdagen og har fått ei lønn det går an å leve av, sier omsorgsarbeider Jeanett How Johansen. Nytrukket kaffelukt inviterer til frokost. To rullatorer står pent parkert ved et koselig dekket bord. Håløygtunet bofellesskap på Sortland i Vesterålen er hjemmet til 13 mennesker med demens. Samtidig er det arbeidsplassen til 21 hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og sykepleiere. Tre nattevakter berøres ikke av den nye turnusordninga, men blant samtlige øvrige ansatte var velviljen stor da kommunen foreslo et forsøksprosjekt som tok sikte på å avskaffe småstillingsproblematikken. – Tidligere jobba jeg 20 prosent stilling, og følte at jeg alltid måtte være tilgjengelig, Jeg nærmest sov med telefonen på nattbordet, og tenkte meg godt om før jeg tok et glass vin på lørdagskvelden. Det kunne jo hende de ringte, forteller Jeanett. Sjøl i en periode med 40 prosent stilling var lønna for snau til å leve av, og hverdagen var uforutsigbar for småbarnsmora. Lønnsslippen har derfor hele tiden gjenspeilet en langt større frekvens på vaktene. Jeanett tok nemlig alt som bød seg av ekstravakter. Helg etter helg etter helg; kveldsvakt på kveldsvakt. Likevel trengte hun mer enn hun fikk. 500.000 til forsøk – Jeg tenkte ofte på å forlate yrket. Livet blir fort slitsomt når en må streve for å få jobb, hverdag og økonomi til å gå i hop, sier Jeanett. 24 KAMPEN FOR HELTID temahefte-12