Lykken snudde da kommunen valgte å vise handlekraft. I Sortland kommune hadde det nemlig lyktes å få budskapet om deltidsproblematikken i omsorgssektoren igjennom til politikerne. I 2006 øremerka de 500 000 til et forsøksprosjekt på ei avdeling. Prosjektet er videreført med ytterligere en million kroner i 2007. Et mål med prosjektet var at alle som ønsket det, skulle få stilling over 40 prosent, som er minste pensjonsgivende inntekt. På Håløygtunet var klokketroen på prosjektet så klar at alle ansatte, sågar sykepleierne, var interessert i å delta. Etter at de ansatte sjøl hadde vært med på å utarbeide ny turnus, startet forsøksprosjektet i juni. Langsiktig lønnsomhet Avdelingsleder Merete Johnsen berømmer viljen til omstilling de ansatte har vist, og er svært fornøyd. Hele sommeren har sykefraværet vært lavt. Avdelingslederen innrømmer at hun håper det jevne forholdet mellom arbeid og hvile skal ha positiv innvirkning på sykefraværet også på lang sikt. Oppstart av en 3+3-turnus beregnes til en million kroner i merkostnader for 20 årsverk. I Bærum kommune, som har hatt 3+3-turnus siden 2003, har de hatt en formidabel reduksjon i overtid, ekstravakter og sykefravær. Merutgiftene for 20 årsverk ligger derfor under 100 000 kroner. Merete medgir at hun også har forventninger om at regelmessighet, trygghet og forutsigbarhet vil føre til større trivsel og bedre miljø blant de ansatte. – Kontinuiteten og rutinene i oppfølginga av de som bor her, flyter lettere når personalet har faste vakter. Dette fører i sin tur til kvalitetsheving og kommer beboerne til gode. Avdelingslederen er ikke i tvil om at det må tas grep om turnusproblematikken på landsbasis dersom en ønsker rekruttering til omsorgsyrkene. – Slik det er nå, skremmer vi folk bort fra å velge utdanning og yrker innefor sektoren. Hvem vil ha små stillinger og lønninger det ikke går an å leve av? spør hun. Flere helger på rad Hjelpepleier Tove Olsen skjenker appelsinjuice og byr kaffekanna rundt. I dag er høstløvet utenfor kjøkkenvinduet dekket av fint rim. De ansatte spiser sammen med beboerne, og har god tid til avslappet «væromsnakk». Tove gikk mange år i 25 prosent stilling. Med 3+3-turnusen har hun endelig fått en 60-prosentstilling og en turnus hun stortrives med. – Det var forferdelig da jeg hadde 25 prosent! Jeg tok ekstravakter flere helger på rad, og hadde «aldri» fri. Jeg trengte jo ekstravakter, jeg ønsket meg ekstravakter. Likevel måtte jeg ofte takke nei når jeg ble oppringt på kort varsel, fordi jeg hadde små barn hjemme. Det gir ingen god følelse å vite at du dermed neppe står først på ringelista neste gang… Sykepleierkollega Tone Bentsen har hele tida hatt 100 prosent stilling, og er blant dem som har måttet «ofre» en vanlig helgeturnus med jobb hver tredje helg. 3+3-turnusen innebærer nemlig jobbing to helger på rad og deretter to helger fri. Likevel er Tone fornøyd. – Yrket er fysisk tungt, og jeg har en kranglete rygg og nakke. Flere sammenhengende dager fri gir meg bedre mulighet til å trene og holde meg i form. Det er flott å kunne forebygge sykefravær, framfor å drive brannslokking. UT PÅ TUr: Signe Molund koser seg med frokosten og strikketøyet. Når Wenche i TV 2 er ferdig med dagens rett, tar Signe spaserskoene på. En formiddagstur er hverdagskost for beboerne på Håløygtunet. KAMPEN FOR HELTID 25 temahefte-12