Vil være banebrytende Fagforbundets 1. nestleder, Gerd Kristiansen, lover at politikerne ikke skal få glemme valgløftene om å avskaffe uønsket deltid. Tekst: SANDrA LILLEbø – De får ikke lov til å glemme det de har sagt, sier Kristiansen. – Hvis vi ikke lykkes med dette, vil det neste skrittet være en lov som påbyr at folk selv skal kunne velge full stilling, dersom de ønsker det. Kristiansen har inntrykk av at problemet endelig tas på alvor. At partileder i Arbeiderpartiet og statsminister Jens Stoltenberg har bedt kommunene gripe fatt i dette, ser hun på som et sterkt signal. Håper på smitteeffekt Fordi det er i offentlig sektor myndighetene har størst mulighet til å påvirke, er det naturlig at endringene kommer først her, mener hun. – Vi kan være banebrytende, og det kan gjøre det lettere for andre å gå etter, sier hun. – Jeg håper engasjementet etter hvert vil smitte over til privat sektor, hvor det også finnes mange kvinner som jobber uønsket deltid. Så langt har ikke Fagforbundet innledet noe samarbeid med fagorganisasjonene i privat sektor, men Kristiansen uttaler at hun er «helt sikker på at vi kan dele mye». Det normale er heltid Kristiansen innrømmer at fagbevegelsen selv har vært deltakende i de politiske prosessene som har gjort uønsket deltid til et problem. – Det skal ikke stikkes under en stol at vi har vært med på å legalisere dette tidligere, når kvinnene begynte å komme ut i arbeidslivet. Nå er det Gerd Kristiansen Flere yrkesfaglige temahefter? «DET ER MULIG Å BLI KVITT UØNSKET DELTID» kan bestilles i Fagforbundets Nettbutikk. Gå inn på www.fagforbundet.no. Klikk på Nettbutikken. Oppgi antall og om det skal brukes som klassesett i undervisning. Ett eksemplar kr 25,- Klassesett (25 stk.) kr 150, ».merkesak Lovnadane «LO og Ap gjekk i vår saman om å sette ufriviljug deltid på dagsorden i valkampen. Statsminister Jens Stoltenberg sa at kommunane må skjerpe seg. «Det er meningsløst at tusenvis av mennesker jobber mindre enn de ønsker når det er så mange uløste oppgaver i samfunnet, » sa han til Fagbladet i juni. Sidan har Sp, SV, RV og dei andre rikspartia kome på bana og lova å få slutt på tvungen deltid. Til og med Frp har gjort deltid til ei (Fagbladet nr. 9, 2007) viktig å komme tilbake til at det er heltid som skal være det normale. Flere fast ansatte – Har kommunene gode nok rammebetingelser for å gjøre noe med uønsket deltid? – De har ikke gode nok rammebetingelser. Men det er bedre enn tidligere, og det er helt klart at kommunene nå må gjøre noe med grunnbemanningen. I tillegg er det en kjensgjerning at man bruker ganske mye penger på overtid og vikarer, og her ligger det ganske mye midler. Om man øker grunnbemanningen, fører det også sannsynligvis til lavere sykefravær. Våre folk skal være med på å påvise mulighetene som finnes. BESTILLING KAMPEN FOR HELTID 27 temahefte-12