mert. Alt kommer for en dag, og da blir jeg den første som må fronte det. Generelt ønsker Hole å være proaktiv i forhold til mediene, også når ting går galt. Bedre å være føre var, er tanken. For eksempel dersom kommunen har en krevende personal- eller klientsak, sistnevnte kan være innenfor barnevern, rusomsorg eller byggsak. Selv om Hole ikke har noe reglement overfor media, har heller ingen fått munnkurv. Det viktigste er at lederen er trygg på medarbeiderne, mener Hammerstad. – Den stående regelen er at ingen uttaler som om noe de ikke har noe med. Dette har vi aldri hatt noe problem med, og jeg har aldri innkalt noen på teppet. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••% Ser etter smutthullene En av replikkene Hammerstad er kjent for er at ”i Hole gjør vi ting så lovlig som mulig”. – Vi tar utgangspunkt i brukerens ønsker, og legger til rette så godt som mulig. Det er to måter å lese en lov på: du kan peke på det som ikke er lov, eller du kan se etter smutthullene. Mine medledere og arbeidskolleger vet at det er lov å bruke hodet, sier Hammerstad. Medarbeiderne blir også fortalt at det er lov å gjøre en feil. Saksbehandlere senker skuldrene et hakk når de forstår at de ikke trenger å være prikkfrie. Også i Hole er det likevel en fordel om medarbeideren ikke gjør den samme feilen to ganger. – Vi bryter selvsagt ikke reglene, men det store antallet lover og forskrifter vi må følge (over 40 < ••••••••••••••••••••••••••••< , temahefte-13