lovverk og en hyllemeter med forskrifter, ifølge Hammerstad), betyr at vi hver dag bryter regler. Årsaken kan være mangel på kunnskap, økonomisk knapphet eller dårlig skjønn. Uten trivsel, ingen kvalitet – To forhold ber jeg alltid medledere legge vekt på: trivsel og sykefravær. Er trivselen på plass, er mye gjort. Hvis ikke, vil enheten alltid ha et problem med å oppnå god kvalitet på tjenestene. For personer som ikke trives på jobben, blir hovedagendaen ofte en annen enn brukeren. – Uansett hva lederen da gjør av andre typer tiltak, vil ikke disse monne. Trivsel og samhold er det derfor verdifullt å bruke både tid og penger på, mener Hammerstad. Sosiale aktiviteter bør prioriteres. – Er det noe som kan feires, bør det feires, en- ten det er bursdager, jubileer eller noen har gjort en god jobb. En blomst eller en flaske vin er utrolig viktig for å folk til å føle seg sett. Et godt forhold til kollegene er viktig for trivselen på arbeidsplassen. Derfor er ikke Hammerstad negativ til at folk setter seg sammen over en kopp kaffe et par ganger om dagen. – Jeg har aldri vært tilhenger av å telle minutter og effektivitet. Ønsker lederen maksimal effektivitet, kan lederen slå ned på pauser. Men det er mennesker vi snakker om, ikke roboter. Rådmannen rykket ut Også sykefraværet er en nøkkelindikator. Dersom arbeidstakerne ikke trives, har sykefraværet en ten- dens til å øke på grunn av psykososiale forhold. – Jeg satte en grense på fem prosent. Gikk sykefraværet høyere enn dette, rykket rådmannens personalenhet ut og gikk gjennom årsakene til sykefraværet. Et høyt fravær bunner ofte i bakenforliggende årsaker som forstyrrer trivselen. Personalenheten foretok da en arbeidsmiljøundersøkelse hvor de ansatte i den aktuelle tjenesten svarte på en rekke spørsmål. Noen ganger rykket gruppen fort tilbake, for eksempel der to personer var syke på grunn av spesielle ting som hjerte- og ryggproblemer. – Generelt er det viktig tidligst mulig å ta tak i ting som ikke fungerer, slik at de ikke ligger og ulmer og vokser seg store og ekle. Kan bli forbannet I små kommuner kan forskjellene mellom folk ofte bli svært synlige. – Jeg er opptatt av verdier og etikk. Dette er det eneste området hvor jeg kan bli forbannet. Alle mennesker er like mye verdt. Vi må klare å håndtere en rusmisbruker på en ordentlig måte, og ikke som et annenrangs menneske. Personen har muligens vært uheldig med livet og blir ikke noe mindre verdt av den grunn. I den forbindelsen bør lederen gå foran med et godt eksempel. – Jeg har ofte opplevd at noen ”absolutt vil snakke med rådmannen”. Da har jeg alltid hatt en åpen dør, og ikke gjort forskjell på folk. Hammerstad bruker derfor mye tid med medarbeiderne, for å diskutere hva som er greit og ikke, for eksempel svart arbeid, rasisme eller sex- press. – Den som er satt til å forvalte offentlige lover og forskrifter, må ha verdiene som en plattform for arbeidet. Vi representerer jo et offentlig system, og hvis noen opptrer med dårlige holdninger og etikk, rammer det hele kommunen og tiltroen til denne. ••••••••••••••••••••••••8 •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••% •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••6 ••••••••••••••••••••µ ••••••••••••••••••••••••••••••< temahefte-13