•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••^ Personalavdelingen i Kristiansand fungerer som en ressursbase for hele kommunen. Ved å skape et sterkt fagmiljø kan personalrådgiverne veilede kommunens ledere, drive coaching og bistå ved ansettelser. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••< – Vi holder oss faglig oppdatert ved å lese HR-litteratur, gjennom kurs og fagmøter og ved hjelp av kollegaveiledning. Vi samarbeider tett med både kommuner, eksterne foredragsholdere og høyskoler. Vi sammenligner oss en del med våre vennskapsbyer, blant annet Trollhättan, vår vennskapsby i Sverige, sier Ulf Rønholt Nilsen, personalleder i Kristiansand kommune. Prioriterer høy kompetanse Personalavdelingen er organisert i seks team. Områdene er rekruttering, skole, attføring og omplassering, lov og avtaleverk, kurs og kompetanseutvikling samt prosessveiledning og organisasjonsutvikling. – Vi har organisert oss i team for å beholde og utvikle høy kompetanse. Noe spisskompetanse er det likevel dyrt å ligge inne med. Denne kjøper vi fra eksterne konsulenter, sier Nilsen. Avdelingen har brukt tid på å snakke om arbeidskultur, for eksempel at medarbeidere ikke baksnakker eller mistenker hverandre. For å trives forsøker de å se hverandre, være rause og ”ukommunale”. Under følger personalavdelingens viktigste oppgaver. Ansettelsesutvalg I tillegg til en fra ledelsen og en tillitsvalgt deltar gjerne en fra personalavdelingen. Personalavdelingen velger ofte ut intervjuobjektene, gjennomfører intervjuet, sjekker referanser, skriver en inn- stilling og sender denne ut på høring. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$ ••••••••••••••••••••••••% Organisasjonsutvikling Mantraet her er å forankre beslutninger best mulig. Fagforeningen skal inn i prosesser tidligst mulig. Har noe skåret seg, er det ofte fordi fagforeningen har blitt satt på sidelinjen. Under en omorganisering lager personalkonsulenten blant annet kompetanseplaner, som skis- serer hvilken type ansatte arbeidsplassen har og hva slags kompetanse de trenger mer av. På bakgrunn av planen er spørsmålet om nye medarbeidere trengs å ansettes eller om de eksisterende ansatte skal videreutdannes. Bygge omdømme Et godt omdømme letter rekrutteringen til kom-< ••••••••••••••••••••••••••••< . temahefte-13