munen. For tiden bor 80.000 mennesker i Kristiansand, mens 6500 jobber for kommunen. – Alle de ansatte har et nettverk av kolleger, familie og venner hvor de forteller om kommunen. Ansatte er derfor viktige ambassadører for å bygge et positivt omdømme av kommunen. Mitt inntrykk er at flere er stolte av arbeidsplassen enn før. Dermed får vi færre vitser om kommunalt ansatte som sliter ut kosteskaftene, forteller Nilsen. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••1 <•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••% <•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••% < •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••% I årene som kommer vil knappheten på kompetente arbeidere øke. Ikke bare teknisk persona- le, men også omsorgsarbeidere, lærere og ledere er det i ferd med å bli knapphet på. – Stavangerregionen kjører offensive kampanjer for å få folk til å flytte dit. Det store antallet ubesatte stillinger presser lønnsnivået oppover. Jeg tror denne utviklingen også vil komme til Sørlandet, sier Nilsen. / ••••••••••••••••••••••••••••< temahefte-13