•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• og for organisasjonen. Lederen må fremstå som en god rollemodell. Holdning og handling – det vi sier og det vi gjør, må være troverdig for å skape tillit. God ledelse er i stor grad situasjonsbestemt, og lederen må vite når coaching kan fungere og når det ikke fungerer, men elementer kan nyttes, dette utfordrer både IQ og EQ i vårt lederskap. Å være leder er ikke bare en jobb, men et ansvar. Det finnes ingen entydig oppskrift eller resept på hva ledelse eller god ledelse er. Vi har en fortid som forteller oss noe om ledelsesteorier og ledelsesfilosofi, og vi gjør oss ulike erfaringer som ledere. Fortiden forteller oss noe, framtiden er i endring., og i dette ligger evne og vilje til å lede her og nå, ut fra den situasjon vi står i til enhver tid. Men det er leder og medarbeider som sammen skaper resultater i en organisasjon. Etisk ledelse Sunn fornuft, god folkeskikk og sunt bondevett satt i system, er gjerne det vi i dag vil velge å kalle god etisk ledelse. Dette er en kunst, og ikke hvilken som helst kunstart, men kanskje den vanskeligste og mest spennende av alle, kunsten å omgås hverandre. ••••••••••••••••••••••••8 •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6 •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••8 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••E •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••+ •••••••••••••••••••••••••••••••• temahefte-13