••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••b •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••% •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••) måte som regnskapsavdelingen, juridisk avdeling og økonomiavdelingen. Skjerpede krav På begynnelsen av 80-tallet var det vanlig med omfattende personalavdelinger i større virksomheter, og en tendens til å dele disse i separate stabsenheter for personaladministrasjon og personalutvikling. Virksomheten forventet gevinster fra spesialisering og profesjonalisering. I de siste tiårene har utviklingen derimot gått i motsatt retning. Personalledelsen er blitt desentralisert til linjeorganisasjonen. – Ledere er på alle nivåer blitt tildelt et betydelig mer omfattende, mer krevende og mer konkret personalansvar enn de hadde før. Det er blitt skjerpede krav til alle ledere, og særlig til mellom- Dette utviklingsmønsteret viser seg også i kommunene, der personalpolitikk ble et eget begrep og en egen aktivitet i løpet av 70-årene. Strategisk personalarbeid – Ideene om bedriftsdemokratiet utviklet seg og ble formalisert omkring 1980 gjennom arbeidsmiljøloven og hovedavtalen for kommunal sektor. Det ble etablert nye institusjoner i kommuneorganisasjonene, eksempelvis arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg, forteller Olepetter Roald. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••vikling og omstilling, og har tidligere arbeidet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Etter hvert som oppgavene vokste både i mengde og kompleksitet, økte behovet for profesjonalitet og systematikk. Dermed ble egne personalme lederne, sier Nordhaug. darbeidere utskilt i stab. Senere ble dette til egne ••••••••••••••••••••••••••••••••< temahefte-13