•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• < •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• < •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• < •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ç I programmet «Flink med folk» ble førstelinjetjenesten invitert til samspill med lederne for å bedre helse- og sosialtjenestene. Sjelden har så mange vært positive til et lederprogram. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••E I september la FAFO ved forskningsleder Leif E. Moland fram sin evaluering av Flink med folkprogrammet. Sjelden har Moland hatt så mange positive tilbakemeldinger å bygge en rapport på. ”Prosjektet har virket svært motiverende på alt mitt arbeid, både som leder og fagperson.” og ”Matnyttig innhold. Fikk økt sjølvtillit og endelig følelsen av at arbeidsgivere tar oss mellomledere på alvor,” lød noen av de mange lovprisningene. – Vi har ikke målt kvaliteten på tjenestene, men når det profesjonelle samarbeidet styrkes, drypper det på brukerne, sier Moland. Frisk luft Drypping opplevde beboerne på Bygdeheimen omsorgsbolig i Gvarv i Telemark. De kom seg ikke ut på grunn av trappa. På et Flink med folk-kurs satte fire hjelpepleiere seg som mål å skaffe en veranda. Lokalt mobiliserte de penger fra næringslivet og håndverkere til dugnad. Etter noen måneder kunne beboerne nyte frisk luft utendørs for første gang på lenge. – ”Nedenfra og opp-eierskap” var en viktig ret•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sine ressurser og behov. Istedenfor å dra på lederkurs atskilt fra medarbeiderne, gikk sjefene i dialog med de ansatte om tingenes tilstand. – Nå har vi på grasrota fått så mange bevisstgjorte medarbeidere at Sørfold kommune i Nordland, sammen med fem nabokommuner, har startet opplæring for første- og andrelinjeledere for å •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Den lokale faktor Noen kommuner praktiserte to-tre kursdager hvor deltakerne drøftet sine forutsetninger i forhold til arbeidssituasjonen, ofte med rådmannen til stede. Dette endte gjerne med at de ansatte valgte seg et prosjektarbeid, noe som i Gvarv blant annet førte til en veranda. – Aktørene oppnådde best resultater når de praktiserte bred medvirkning, det vil si at både tillitsvalgte og toppledelse var med og planla tiltaket, sier Moland. Han understreker viktigheten av at kommu ••/ •••••••••••••••••••••••••••••••• temahefte-13