••••••••••••••••••••••••E •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• < •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• nene selv fikk definere sine behov under Flink med folk-satsingen. – Det er ofte en fallgruve når statlige tilskudd til kommunene har vært øremerket eksklusive prosjekter løsrevet fra det daglige arbeid. Flink med folk-midler kunne derimot også vies til pågående tiltak. Deltakerne meldte tilbake at personlig tilknytning til prosjektet var blant det de verdsatte mest, sier han. Innspill underveis ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••munene. Fem regionale veiledere hjalp til med å •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••% •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••% hanke inn ekstern ekspertise og formulere mål som også rimet med regjeringens agenda. – At veilederne etterspurte resultater, stimu•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sosial- og helsedirektoratet kom med både nødvendige innspill og bevilget mer penger underveis, for eksempel til bistand fra eksterne kompetansemiljøer. – Men arrangørene vektla at ressurspersoner i kommunene burde frikjøpes til å lede prosessene. Slik kunne erfaringene forbli i kommunene, sier •••••••••••••••••••••• < ••••••••••••••••••••••••••••••••••0 temahefte-13