••••••••••••^ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Teknologien overvurderes – Datateknologien er nå stadig mer gjennomgripende. Utfordringen ligger i å forstå hvordan vi kan utnytte den. Ikke minst gjør den økende knappheten på arbeidskraft at vi må vurdere hvordan IKT kan effektivisere arbeidsprosesser, sier Harm. Teknologi og organisasjonsendring må ses under ett. Mange endringsprosjekter har mislykkes fordi en ikke har endret måten å jobbe på. En tommelfingerregel sier at teknologidrevne forbedringer består av tjue prosent ny teknologi og åtti pro- sent organisasjonsendring. Ofte blir teknologien overvurdert. – Virksomheten må ta endringen inn over seg. Generelt bør organisasjonen slutte å kjøre to løp samtidig når den innfører ny teknologi. Går skolen inn for digital eksamensavleggelse, bør den ikke samtidig åpne for skriftlig besvarelse. Møteinnkallingen bør skje på Outlook, ikke både der og på papir. Uakseptable begrensninger Yngre medarbeidere tenker samhandling på en helt annen måte. De oppsøker Google og Face- book, og vil ha vansker med å forstå en leder som legger begrensninger på tilstedeværelsen her. Først når lederen forstår teknologien kan lederen være med og skape gode holdninger rundt bruken av nettverkssamfunnene. – Ofte blir sikkerhetsgrunner anført for å hindre deltakelse i nettverksrevolusjonen. Argumentet er ikke holdbart. Utviklingen kan ikke snus. Ledere bør ikke forby, men heller være med å skape gode holdninger, mener Harm. Alle må læres opp Nettverkene brukes nå også i jobbsammenheng. Folk blogger og chatter med kolleger om faglige utfordringer. – Utfordringen er å skape en kultur av lærelyst, der de ansatte får lyst til å endre seg selv, basert på kunnskap. Skal lederen hindre at de ansatte betrakter teknologien som en trussel, bør folk bli satt i stand til å se de nye mulighetene, påstår Harm. Spesielt bør kommunen satse på de som ikke har noen ikt-kompetanse fra før. Det gjelder ofte personalgrupper som til daglig ikke benytter PC i sin jobbfunksjon, sånn som assistenter og omsorgsarbeidere. Gjennom chatting og blogging kan disse på egen hånd skaffe seg svar på faglige spørsmål. Snu på undervisningen Når vi skal lære opp medarbeidere på data, får de på tradisjonelt vis lære kontorstøtteverktøyene, for eksempel Office. – Kanskje burde vi starte med å undervise i nettverkskommunikasjon på MSN. På den måten kan folk lære å takle andre utfordringer gjennom direkte-kommunikasjon med andre. Jeg tror lysten til å lære da vil øke, hevder Harm. Han tror det bør skje i samarbeid mellom fagforeninger, kommunene, KS og høyskolemiljøer. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••µ ••••••••••••••••••••••••••••< ••* temahefte-13