INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE < 3: Drar lasset sammen < 4: Kvalitetsstyringen startet i heisen < 6: Lykken er å være tre < 8: Jobber seg frisk GODE ERFARINGER < 10: Dei vil flyge i Fyresdal < 12: De store tankene er gratis < 14: Forvalter skatten vår < 17: Nytenkning reduserer uønsket deltid < 20: Grip sjansen < 24: KRONIKK: Godt samarbeid gir bedre tjenester < 26: Verdens øyne følger kvalitetskommunene < 27: Deltakerkommuner ILJØMERKE M T Konst. ansvarlig redaktør: Åslaug Rygg. I redaksjonen: sidsel.hjelme@fagforbundet.no, monica schanche@fagforbundet.no, karin.svendsen@fagforbundet.no, heidi.steen@fagforbundet.no, titti.brun@fagforbundet.no, per.flakstad@fagforbundet.no Illustrasjoner: Anne Kristin Hagesæther Layout: Knut Erik Hermansen, Fagbladet Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 19. desember 2008 241 393 Trykksak temahefte-14