Klar for AFP Et grunnleggende prinsipp for medarbeidersemi- narene har vært å få med et tverrsnitt av staben. Renholdere, kjøkkenpersonale og pleiere har vært like viktige. Resultatet har blitt økt arbeidsglede og mer nærvær. – Et typisk eksempel er en godt voksen medar- beider som fortalte at hun nærmest ble tvunget med på seminar. Hun var fast bestemt på å gå av med AFP, men etter kurset og fokuset på arbeidsglede stortrives hun på jobb, og har besluttet å fortsette, forteller Kristin Bakøy. Rissa har ikke brydd seg med å finne opp krut- tet på nytt der det ikke har vært nødvendig. Kom- petanse og ressurser fins mange steder, blant annet i Fagforbundet sentralt. De ble invitert på den aller første samlingen for å sparke programmet i gang. Kommunen har holdt seg til en gjennomgående positiv tilnærming, blant annet representert ved svenske Johnny Johnsson og hans langtidsfrisk-ide- ologi. Fleksibel arbeidstid Pleie og omsorg har hatt fokus så langt, med nær- værsprosjekter på både Rissa og Råkvåg sykehjem, og ikke minst en ambisiøs plan for fleksibel arbeids- tid i alle turnusenheter. Kristin Bakøy er stolt av målet: «Økt fleksibilitet for ansatte som jobber i tur- nus, der deres liv kan påvirke arbeidstiden i større grad enn at turnusen påvirker livet.» – Dette hadde vi ikke fått til hvis vi ikke hadde hatt en prosjektleder med turnuserfaring, skryter Sumstad Nyeng og Rønning. Prosjektet har tatt lengre tid enn forutsett og er ikke helt i mål, men det nærmer seg. I disse dager er de nye etiske retningslinjene for Rissa kommune på plass, og fra årsskiftet står barna for tur. Skjær i sjøen Alt er ikke fryd og gammen i Rissa heller. Infor- masjonen utad er akilleshæl nummer én: – Der føler vi at vi har kommet for kort. Blant annet hadde jeg nettopp et møte med ansatte i en enhet som ikke har vært et av innsatsområdene. De ante lite og ingenting om Kvalitetskommunepro- grammet, innrømmer Kristin Bakøy. – Og etterpå? Kvalitetskommuneprogrammet varer bare ett år til. – Vi kan ikke stanse da. Bare se på det økte nær- været. Det alene finansierer prosjektlederstillingen. MORSOMT: – Dette er veldig artig jobbing, poengterer (f.v.) vara- ordfører Tone Sumstad Nyeng, prosjektleder Kristin Bakøy og hoved- tillitsvalgt Kurt Rønning. BEDRE TJENESTER 5 temahefte-14