Lykken er å være tre Tre likeverdige parter fra den dagen en ny tanke tenkes. Brede prosesser gir varig endring på arbeidsplassene og fører til færre omkamper. Tekst: TITTI BRUN Illustrasjon: ANNE KRISTIN HAGESÆTHER Firkløver betyr lykke, men rådgiver Torstein Amdal i Fagforbundet mener tre parter er perfekt. Tross sine unge 47 år er han allerede sjuende far i huset. Han har vært med fra starten da det lokale treparts- samarbeidet ble testet ut i Steinkjer. Modellkom- muneforsøkene som Fagforbundet og kommunen satte i gang, ligger til grunn for arbeidsmetoden i Kvalitetskommuneprogrammet. – Det er kjempemotiverende å ha vært med på å utvikle erfaringer med en modell som nå er blitt til et regjeringsprogram for hele landet, sier han begeistret og fortsetter: – Alle er interessert i at egen arbeidsplass yter best mulig tjenester. Arbeidsmetoden i dette pro- grammet sikrer at alle skal bli hørt. De ansatte får myndighet og blir ansvarliggjort. Det betyr selv- følgelig ikke at alle ideer er garantert å bli fulgt, men alle skal lyttes til og vurderes seriøst. Metoden virker Den gang var han lokal tillitsvalgt, nå er han leid inn sentralt for å forkynne de glade erfaringene videre til nye tillitsvalgte og ledelsen i nye kvali- tetskommuner. Hver fagforening kan sende fem personer på kurs. Da lokker han omstillingsslitne ansatte til ny dyst. – Det virker, sier han, stadig like begeistret. – Det er en fantastisk mulighet til å påvirke egen arbeidsplass. I fellesskap, og satt i et system som sikrer kontinuitet. Helt ned på lokalt nivå. Han har etter hvert møtt mange omvendte til- litsvalgte som sier at endelig blir deres forslag hørt. Krever trening Torstsein Amdal understreker at dersom en av par- tene ikke føler seg likeverdig, så fungerer det ikke. Og at det tar tid å lære seg formen. Det gjelder å øve. – Dette skaper engasjement. Men det tar tid å lære metoden. Vi ansatte har ikke vært så godt vant med forpliktende og likeverdig trepartssamarbeid lokalt. Da utprøvingen av metoden i Steinkjer hadde holdt på i tre år, sa rådmannen: «Nå begynner vi virkelig å bli gode.» – Jeg lover at det virker, men man må ta tiden det trenger for å skape en fruktbar dialog, påpeker trønderen. Fritt fram for ildsjeler Han mener Fagforbundet har mange medlemmer som ikke har lyst til å være tillitsvalgte, men har gode ideer og brenner for sin arbeidsplass. Disse vil han gjerne få med i dialogen. Han oppfordrer ildsjelene om å melde seg. – Dette er muligheten til å bli tatt på alvor. For over ti år siden foreslo en vanlig ansatt i renholds- verket i Steinkjer at man skulle kjøpe inn biler som hadde datastryte armer som løftet inn søppelkassene. Det hadde han sett da han var på ferie i Sverige. Det ble bare føyset bort. Da vi startet trepartssam- arbeidet, ble den gamle ideen hans hentet fram igjen og testet ut på alvor. Og den holdt. Så nå kjører de en-armede bandittene rundt og løfter kasser i Stein- kjer. Klart en god ide; det sparer både penger og folk. Trangt om plassen Torstein siterer gjerne filosofen Aristoteles: «Når noen er sammen om noe, så oppstår et fellesskap. Og det er det man er sammen om som preger fellesskapet.» En godt utviklet dialog bygger et godt fellesskap og en vond lager et dårlig. Litt som noen kommenterte på et seminar han innledet på, «det er akkurat som ekteskapet». Hvor- på en dame i salen kjapt repliserte: «Det blir kanskje litt trangt med tre parter?» Men det bedyrer Torstein at det ikke blir – det krever bare litt trening. BEDRE TJENESTER temahefte-14