De store tankene er gratis Jostein Barstad vil gjøre Øvre Eiker til et drømmesamfunn. – Kommunen må være mer enn en tjenesteleverandør, sier råd- mannen som ikke er redd for store hårete mål. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: ANITA ARNTZEN – Tenk å ligge i en grønn eng og se skyene drive over himmelen. Er det ikke det vi alle drømmer om, da? spør Jostein Barstad. Rådmannen i Øvre Eiker er tilsynelatende uaffisert av det råkalde gufset fra Drammenselva. Han står med åpen skjorte i novem- bersnoen og snakker seg varm om mulighetene som bokstavelig talt ligger rett utenfor stuedøra til de 16.000 innbyggerne i kommunen. Som rådmann har han ikke bare tatt adminis- trativ styring, men også tatt rollen som samfunns- utvikler på største alvor. Visjonen De store hårete målene nådde Hokksund og Øvre Eiker lenge før reklameguruene tok dem i sin munn, og før New Public Management-bølgen sveipet over landet. Allerede i 1990 formulerte kommunen sin sammen-visjon: «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.» Motivasjonen bak visjonsformuleringen var at vissheten om at kommuneøkonomien alene ikke ville gi tilstrekkelig handlingsrom i framtida. Der- for satset man i tillegg på å utvikle kommunen i tett samarbeid med innbyggerne. – Vi var visjonsstyrte i mange år uten å vite det selv. Men da vi ble bevisst visjonstanken, ga dette en retning på tenkingen slik at vi kunne bruke sammen-visjonen bevisst. – Nå gjennomsyrer sammen-visjonen alt vi gjør. Alle oppgaver, strategier og planer er styrt av visjonen, sier Jostein Barstad. 8 BEDRE TJENESTER temahefte-14