GODE ERFARINGER SØRUM KOMMUNE • Akershus fylke, 14.500 inn- byggere. • ISO-sertifisert for kvalitet. • Var med i modellkommune- prosjektet. • Ble med i Kvalitetskommune- programmet i 2007. • Satser på helhetlig barne- hage-og skoleutvikling. • En rektor er frikjøpt og jobber som prosjektleder i 40 prosent stilling. • Målgruppe: Alle ansatte i offentlige og private barne- hager, SFO, skoler, voksen- opplæringen. • Sørum har også prosjekter i Kvalitetskommuneprogrammet som går på nærvær/syke- fravær. • Understreker viktigheten av et godt trepartssamarbeid og engasjerte politikere og ansatte. Forvalter skatten vår Barna er en skatt – og skatten må forvaltes slik at alle får samme muligheter. Derfor setter Sørum nå felles standard for kommunens skoler og barne- hager. Tekst: HEIDI STEEN Foto: ERIK M. SUNDT Sørum kommune har bestemt seg; barnets framtid skal ikke være avhengig av kvaliteten på den enkel- te barnehage eller skole det går på. Alle barn skal ha lik kvalitet og et helhetlig skoleløp. Kommunen er godt i gang med den lange prosessen dit. Bruke tid på å nå målet – Vi må ha en felles kultur i kommunen, vi kan ikke drive privatpraksis lenger. Vi må slutte med det der. Budskapet fra Jostein Mjønerud er tydelig under kvalitetskommunekonferansen i Oslo i november. Mjønerud jobber som rektor på en barneskole i Sørum kommune, men er nå frikjøpt 40 prosent for å jobbe som prosjektleder i Kvalitetskommune- programmet. Sørum var med i første gruppe av kommuner som ble med i programmet i 2007. Alle virksom- heter i barnehager og skoler er analysert. Nå gjen- står det å nå målet om lik Kvalitet i alle institusjo- ner i løpet av de neste åra. Samhold gir styrke Uka etter er vi på vei til Nordli barnehage i Sørum kommune. I 31 år holdt de tre avdelingene til i to gamle bygninger, og høsten 2006 utvidet den med to avdelinger som fikk tilhold i andre etasje på Sør- vald alderspensjonat. I august i år flyttet de fem avdelingene med 66 barn sammen i paviljonger. De skal få nye lokaler – når, er litt usikkert ennå. Entusiasmen og gløden for kvalitetsprogrammet har ingen tatt fra de 19 ansatte. Snarere tvert om er det kanskje det sterke engasjementet som er med på å holde de ansatte sammen gjennom flyttekaoset. – De ansatte fokuserer heller på virksomheten og på overgangen mellom barnehage og skole, for- teller Wenche Mjønerud, hovedtillitsvalgt på full- tid for Fagforbundet i Sørum. Dokumentert kvalitet I flere år har de offentlige og private barnehagene i kommunen hatt en felles mal for årsplanen. – Under arbeidet med årsplanen i 2006 så vi at 14 BEDRE TJENESTER temahefte-14