det hadde vært fint å samarbeide med barneskolen, forteller Lillian Nybråten, virksomhetsleder i Nord- li barnehage. Et konsulentfirma med verktøy for slikt samar- beid ble dratt inn i arbeidet for å få de første pla- nene og tiltakene på plass. Rådmannen støttet og oppfordret ideene, og ord- fører og skolesjef var også positive, så dermed var veien kort inn i Kvalitetskommuneprogrammet. Kommunen er fra før av en av få som er ISO- sertifisert for kvalitet. Fra fødsel til gjødsel – Det er svært positivt for ungene å få et helhetlig løp fra barnehagen til de er ferdige med ungdoms- skolen. De slipper å møte flere ulike systemer, både når de bytter barnehage og i andre overganger. Det blir enklere for ungene, og ikke minst for foreldrene. For hvordan i all verden skal vi få til skikkelig foreldremedvirkning når foreldrene sta- dig møter nye systemer de må sette seg inn? spør Nybråten. – Vi vil gjerne at utdanningsløpet i kommunen skal gå fra fødsel til gjødsel, selv om vi hopper av noe før det, smiler prosjektleder Mjønerud. Dra nytte av hverandre Sørum kommune har fortsatt veiledning fra kon- sulentfirmaet som bidro i startfasen av samarbei- det. I tillegg har de møter mellom rektorer og bar- nehagestyrere. – Det er viktig at vi blir kjent med hverandre. Er det noe barnehagen gjør som skolen kan gjøre, og omvendt? Vi håper at ferdighetene og karakterene SAMARBEID MED SKO- LEN: Leseresultatene i skolen blir bedre når Stine Johansen setter barna inn i bokstavenes magi allerede i barnehagen. BEDRE TJENESTER 15 temahefte-14